Fiathttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiatFiatFri, 04 Jun 2021 14:30:13 +0200Svetový deň životného prostredia 2021. Porovnanie vízií: Olivier François a Stefano Boeri v diskusii o zmene budúcnosti miesthttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/svetov-de-ivotnho-prostredia-2021-porovnanie-vzi-olivier-franois-a-stefano-boeri-v-diskusii-o-zmene-budcnosti-miest<p style="text-align:justify">Ako ovplyvňuj&uacute; mobilita a architekt&uacute;ra n&aacute;vrh miest bud&uacute;cnosti? Stefano Boeri - architekt, urbanista a zakladateľ ateli&eacute;ru Stefano Boeri Architetti - a Olivier Francois, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, sa spoločne pok&uacute;sili odpovedať na t&uacute;to ot&aacute;zku na pozad&iacute; mil&aacute;nskych rezidenčn&yacute;ch vež&iacute; Vertical Forest.</p>Fri, 04 Jun 2021 14:30:13 +0200Save the date: “Prepisujeme budúcnosť našich miest” s Olivierom Françoisom a Stefanom Boerihttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/save-the-date-prepisujeme-budcnos-naich-miest-s-olivierom-franoisom-a-stefanom-boeri<p>Dovoľujeme si V&aacute;s pozvať, dňa 4. j&uacute;na 2021 o 11:00 hod. (CET) na online rozhovor medzi&nbsp;Olivierom Francoisom (CEO Fiat&nbsp;&amp;&nbsp;Abarth Brands and Stellantis Chief Marketing Officer) a&nbsp;Stefanom&nbsp;Boeri (Architect &amp; Founder of Stefano Boeri Architetti) o elektrickej mobilite a vertik&aacute;lnych lesoch, pre vytvorenie lep&scaron;ej bud&uacute;cnosti na&scaron;ich miest pre ďal&scaron;ie gener&aacute;cie.&nbsp;</p> <p><a href="https://youtu.be/yEyGNtYOc9Q" style="color:blue; text-decoration:underline" target="_blank">ODKAZ</a> pre zhliadnut&iacute;.&nbsp;</p>Wed, 02 Jun 2021 15:28:56 +0200Nový vedúcim dizajnu značiek Fiat a Abarth bol menovaný François Leboinehttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-vedcim-dizajnu-znaiek-fiat-a-abarth-bol-menovan-franois-leboine<p>Od 1. j&uacute;na 2021 sa k oddeleniu Stellantis Design pripoj&iacute; Fran&ccedil;ois Leboine. Jeho nadriaden&yacute;m bude Jean-Pierre Plou&eacute;, &scaron;&eacute;fdizajn&eacute;r skupiny Stellantis.</p>Tue, 25 May 2021 14:33:41 +0200Továreň skupiny Stellantis v Tychách v Poľsku oslavuje nový míľnik: vyrobila už 2,5 milióna modelov Fiat 500http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/tovre-skupiny-stellantis-v-tychch-v-posku-oslavuje-nov-mnik-vyrobila-u-2-5-milina-modelov-fiat-500<p style="text-align:justify"><strong>Počet modelov 500 vyroben&yacute;ch v Poľsku dosiahol 2,5 mili&oacute;na, čo predstavuje rekord tov&aacute;rne skupiny Stellantis v Tych&aacute;ch u&nbsp;jedn&eacute;ho modelov&eacute;ho radu.</strong></p>Tue, 23 Mar 2021 10:45:49 +0100Tým e-Mobility skupiny Stellantis predstavuje v spolupráci so startupom Kiri Technologies inovatívny program určený výhradne zákazníkom novej 500http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/tm-e-mobility-skupiny-stellantis-predstavuje-v-spoluprci-so-startupom-kiri-technologies-inovatvny-program-uren-vhradne-zkaznkom-novej-500<p style="text-align:justify"><strong>Stellantis je prv&yacute;m automobilov&yacute;m v&yacute;robcom, ktor&yacute; svojich z&aacute;kazn&iacute;kov odmeňuje za spr&aacute;vanie ohľadupln&eacute; k životn&eacute;mu prostrediu.</strong></p>Thu, 18 Mar 2021 11:31:00 +0100Premiéra nových modelov Tipo Cross, Tipo a Panda s prepracovanými motormi, štýlom, verziami aj technológiamihttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/premira-novch-modelov-tipo-cross-tipo-a-panda-s-prepracovanmi-motormi-tlom-verziami-aj-technolgiami<p><strong>Funkčn&aacute; rodina značky Fiat zahŕňaj&uacute;ca modely Panda a Tipo pre&scaron;la kompletnou moderniz&aacute;ciou a bola roz&scaron;&iacute;ren&aacute; o nov&eacute; verzie Tipo Cross a Panda Sport.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nová 500 získala v ankete Autonis 2020 organizovanej magazínom Auto Motor und Sport ocenenie „Best Design 2020“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-500-zskala-v-ankete-autonis-2020-organizovanej-magaznom-auto-motor-und-sport-ocenenie-best-design-2020<p><strong><em>Nov&aacute; 500, ktor&aacute; sa ned&aacute;vno predstavila medzin&aacute;rodnej tlači z&iacute;skala ocenenie Best Design 2020, ktor&uacute; udeľuj&uacute; čitatelia nemeck&eacute;ho magaz&iacute;nu Auto Motor und Sport. </em></strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nové Tipo a Tipo Cross: nové motory, nový dizajn, nové verzie a nové technológiehttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-tipo-a-tipo-cross-nov-motory-nov-dizajn-nov-verzie-a-nov-technolgie<p><strong>Modelov&yacute; rad Tipo tvoren&yacute; sedanom, p&auml;ťdverov&yacute;m hatchbackom a verziou kombi, pre&scaron;iel kompletnou moderniz&aacute;ciou a bol roz&scaron;&iacute;ren&yacute; o nov&eacute; Tipo Cross doplňuj&uacute;ce rodinu crossoverov značky Fiat.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Počas prezentácie v Lingotte predstavil Olivier François kompletný rad 500 vrátane úplne novej verzie „3+1“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/poas-prezentcie-v-lingotte-predstavil-olivier-franois-kompletn-rad-500-vrtane-plne-novej-verzie-3-1<ul> <li><strong>Svetov&aacute; premi&eacute;ra novej 500 3+1 &bdquo;la Prima&ldquo;, najv&scaron;estrannej&scaron;ej novej 500.</strong></li> </ul>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nová Panda prichádza, aby oslávila prvých 40 rokov svojej existencie!http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-panda-prichdza-aby-oslvila-prvch-40-rokov-svojej-existencie<p><strong>Pri pr&iacute;ležitosti 40. naroden&iacute;n predstavuje značka Fiat nov&uacute; Pandu, ktor&aacute; je nielen ohľaduplnej&scaron;ia k životn&eacute;mu prostrediu, ale pon&uacute;ka aj viac technol&oacute;gi&iacute; a z&aacute;bavy.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nový Fiat 500 získal cenu „Red Dot Award 2020“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-fiat-500-zskal-cenu-red-dot-award-2020<p><em><strong>Nov&yacute; Fiat 500, prv&yacute; plne elektrick&yacute; model skupiny FCA, z&iacute;skal ocenenie Red Dot Award 2020 v kateg&oacute;rii Design Concept, jednu z najprest&iacute;žnej&scaron;&iacute;ch cien vo svete priemyseln&eacute;ho dizajnu.</strong></em></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Olivier François za volantom nového Fiatu 500: prvá skúšobná jazda. Uvádzaciu edícii hatchbacku „la Prima“ je už možné objednávať.http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/olivier-franois-za-volantom-novho-fiatu-500-prv-skobn-jazda-uvdzaciu-edcii-hatchbacku-la-prima-je-u-mon-objednva<p><strong>V deň začatia objedn&aacute;vok na nov&yacute; hatchback 500 &bdquo;la Prima&ldquo; Olivier Fran&ccedil;ois - riaditeľ značky Fiat - rozpr&aacute;val pr&iacute;beh nov&eacute;ho Fiatu 500 a absolvoval prv&uacute; sk&uacute;&scaron;obn&uacute; jazdu. Video n&aacute;jdete na tomto </strong><u><strong><a href="https://youtu.be/EBl7oWnw_ZU" style="color:blue; text-decoration:underline">odkaze</a></strong></u><strong>.</strong></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Všetko najlepšie k narodeninám, Panda. Video oslavujúce 40 rokov ikony značky Fiat sa zameriava na štýl.http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/vetko-najlepie-k-narodeninm-panda-video-oslavujce-40-rokov-ikony-znaky-fiat-sa-zameriava-na-tl<p><strong>Oslavy jubilejn&eacute;ho v&yacute;ročia Fiatu Panda pokračuj&uacute; ďal&scaron;&iacute;m video rozhovorom, ktor&yacute; sa zameriava na 40 rokov dizajnu modelu Panda.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Všetko najlepšie k narodeninám Fiat 500!http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/vetko-najlepie-k-narodeninm-fiat-500<p><strong>V r&aacute;mci osl&aacute;v 63. v&yacute;ročia modelu 500 predstavuje značka Fiat virtu&aacute;lne m&uacute;zeum Virtual Casa 500.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Fiat Concept Centoventi získal v ankete Car Design News cenu „Najlepšie koncepčné vozidlo roka 2019“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/fiat-concept-centoventi-zskal-v-ankete-car-design-news-cenu-najlepie-koncepn-vozidlo-roka-2019<p><strong>Fiat Concept Centoventi zv&iacute;ťazil v ankete Car Design News v kateg&oacute;rii &bdquo;Najlep&scaron;ie koncepčn&eacute; vozidlo&ldquo;.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100