Fiathttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiatFiatFri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Premiéra nových modelov Tipo Cross, Tipo a Panda s prepracovanými motormi, štýlom, verziami aj technológiamihttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/premira-novch-modelov-tipo-cross-tipo-a-panda-s-prepracovanmi-motormi-tlom-verziami-aj-technolgiami<p><strong>Funkčn&aacute; rodina značky Fiat zahŕňaj&uacute;ca modely Panda a Tipo pre&scaron;la kompletnou moderniz&aacute;ciou a bola roz&scaron;&iacute;ren&aacute; o nov&eacute; verzie Tipo Cross a Panda Sport.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nová 500 získala v ankete Autonis 2020 organizovanej magazínom Auto Motor und Sport ocenenie „Best Design 2020“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-500-zskala-v-ankete-autonis-2020-organizovanej-magaznom-auto-motor-und-sport-ocenenie-best-design-2020<p><strong><em>Nov&aacute; 500, ktor&aacute; sa ned&aacute;vno predstavila medzin&aacute;rodnej tlači z&iacute;skala ocenenie Best Design 2020, ktor&uacute; udeľuj&uacute; čitatelia nemeck&eacute;ho magaz&iacute;nu Auto Motor und Sport. </em></strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nové Tipo a Tipo Cross: nové motory, nový dizajn, nové verzie a nové technológiehttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-tipo-a-tipo-cross-nov-motory-nov-dizajn-nov-verzie-a-nov-technolgie<p><strong>Modelov&yacute; rad Tipo tvoren&yacute; sedanom, p&auml;ťdverov&yacute;m hatchbackom a verziou kombi, pre&scaron;iel kompletnou moderniz&aacute;ciou a bol roz&scaron;&iacute;ren&yacute; o nov&eacute; Tipo Cross doplňuj&uacute;ce rodinu crossoverov značky Fiat.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Počas prezentácie v Lingotte predstavil Olivier François kompletný rad 500 vrátane úplne novej verzie „3+1“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/poas-prezentcie-v-lingotte-predstavil-olivier-franois-kompletn-rad-500-vrtane-plne-novej-verzie-3-1<ul> <li><strong>Svetov&aacute; premi&eacute;ra novej 500 3+1 &bdquo;la Prima&ldquo;, najv&scaron;estrannej&scaron;ej novej 500.</strong></li> </ul>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nová Panda prichádza, aby oslávila prvých 40 rokov svojej existencie!http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-panda-prichdza-aby-oslvila-prvch-40-rokov-svojej-existencie<p><strong>Pri pr&iacute;ležitosti 40. naroden&iacute;n predstavuje značka Fiat nov&uacute; Pandu, ktor&aacute; je nielen ohľaduplnej&scaron;ia k životn&eacute;mu prostrediu, ale pon&uacute;ka aj viac technol&oacute;gi&iacute; a z&aacute;bavy.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Nový Fiat 500 získal cenu „Red Dot Award 2020“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-fiat-500-zskal-cenu-red-dot-award-2020<p><em><strong>Nov&yacute; Fiat 500, prv&yacute; plne elektrick&yacute; model skupiny FCA, z&iacute;skal ocenenie Red Dot Award 2020 v kateg&oacute;rii Design Concept, jednu z najprest&iacute;žnej&scaron;&iacute;ch cien vo svete priemyseln&eacute;ho dizajnu.</strong></em></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Olivier François za volantom nového Fiatu 500: prvá skúšobná jazda. Uvádzaciu edícii hatchbacku „la Prima“ je už možné objednávať.http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/olivier-franois-za-volantom-novho-fiatu-500-prv-skobn-jazda-uvdzaciu-edcii-hatchbacku-la-prima-je-u-mon-objednva<p><strong>V deň začatia objedn&aacute;vok na nov&yacute; hatchback 500 &bdquo;la Prima&ldquo; Olivier Fran&ccedil;ois - riaditeľ značky Fiat - rozpr&aacute;val pr&iacute;beh nov&eacute;ho Fiatu 500 a absolvoval prv&uacute; sk&uacute;&scaron;obn&uacute; jazdu. Video n&aacute;jdete na tomto </strong><u><strong><a href="https://youtu.be/EBl7oWnw_ZU" style="color:blue; text-decoration:underline">odkaze</a></strong></u><strong>.</strong></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Všetko najlepšie k narodeninám, Panda. Video oslavujúce 40 rokov ikony značky Fiat sa zameriava na štýl.http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/vetko-najlepie-k-narodeninm-panda-video-oslavujce-40-rokov-ikony-znaky-fiat-sa-zameriava-na-tl<p><strong>Oslavy jubilejn&eacute;ho v&yacute;ročia Fiatu Panda pokračuj&uacute; ďal&scaron;&iacute;m video rozhovorom, ktor&yacute; sa zameriava na 40 rokov dizajnu modelu Panda.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Všetko najlepšie k narodeninám Fiat 500!http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/vetko-najlepie-k-narodeninm-fiat-500<p><strong>V r&aacute;mci osl&aacute;v 63. v&yacute;ročia modelu 500 predstavuje značka Fiat virtu&aacute;lne m&uacute;zeum Virtual Casa 500.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Fiat Concept Centoventi získal v ankete Car Design News cenu „Najlepšie koncepčné vozidlo roka 2019“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/fiat-concept-centoventi-zskal-v-ankete-car-design-news-cenu-najlepie-koncepn-vozidlo-roka-2019<p><strong>Fiat Concept Centoventi zv&iacute;ťazil v ankete Car Design News v kateg&oacute;rii &bdquo;Najlep&scaron;ie koncepčn&eacute; vozidlo&ldquo;.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100„One-Shot“, film od spoločnosti VICE, rozpráva príbeh o tvorivom procese a genéze jednorazových modelov 500, troch nadčasových majstrovských dielhttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/one-shot-film-od-spolonosti-vice-rozprva-prbeh-o-tvorivom-procese-a-genze-jednorazovch-modelov-500-troch-nadasovch-majstrovskch-diel<ul> <li><strong>Od dne&scaron;n&eacute;ho dňa je možn&eacute; vidieť One-Shot, odhalenie z&aacute;kulisia v&yacute;voja a&nbsp;prezent&aacute;cie jednorazov&yacute;ch modelov na b&aacute;ze novej 500. Jedn&aacute; sa o tri exkluz&iacute;vne interpret&aacute;cie novej 500 od spoločnost&iacute; Armani, Bvlgari a Kartell.</strong></li> </ul>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100„One-Shot“: vznik „jednorázoviek“, troch nadčasových majstrovských dielhttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/one-shot-vznik-jednorzoviek-troch-nadasovch-majstrovskch-diel<p>Na pozeranie je trailer k <u><a href="https://youtu.be/gkkefA8A5XI" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">&bdquo;One-Shot&ldquo;</a></u>, prv&eacute;mu dokument&aacute;rnemu filmu značky Fiat, ktor&yacute; je pohľadom do z&aacute;kulisia v&yacute;voja &bdquo;jednorazov&yacute;ch&ldquo; &scaron;peci&aacute;lnych modelov, trojice exkluz&iacute;vnych interpret&aacute;ci&iacute; nov&eacute;ho Fiatu 500 od značiek Armani, Bvlgari a Kartell.</p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100FCA spúšťa na Slovensku nový projekt „Zaparkovali sme, ale nezastavili sa“http://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/fca-spa-na-slovensku-nov-projekt-zaparkovali-sme-ale-nezastavili-sa<ul> <li><strong>Potenci&aacute;lni z&aacute;kazn&iacute;ci m&ocirc;žu prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Google Hangouts Meet komunikovať s d&iacute;lermi značiek FCA, bez toho aby museli opustiť svoje domovy.</strong></li> <li><strong>Prostredn&iacute;ctvom tohto projektu sa FCA snaž&iacute; upevniť dlhodob&yacute; vzťah so svojimi z&aacute;kazn&iacute;kmi a podporiť v&scaron;etk&yacute;ch, ktor&iacute; v tejto ťažkej dobe pl&aacute;nuj&uacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Fri, 19 Feb 2021 10:04:28 +0100Nová 500 prichádza: nastal čas podniknúť kroky pre lepšiu budúcnosťhttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/nov-500-prichdza-nastal-as-podnikn-kroky-pre-lepiu-budcnos<p><strong>Svetov&aacute; premi&eacute;ra nov&eacute;ho Fiatu 500, prv&eacute;ho r&yacute;dzo elektrick&eacute;ho modelu skupiny FCA.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:03:28 +0100Groupe PSA and FCA agree to mergehttp://www.media.stellantis.com/sk-sk/fiat/press/groupe-psa-and-fca-agree-to-merge<p><strong>New entity will have the leadership, resources and scale to be at the forefront of a new era of sustainable mobility</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 10:04:42 +0100