Prihláste sa na odber spravodajcu

Prihláste sa na odber spravodajcu Stellantis Communications a a buďte informovaní o všetkých novinkách.

04 jún 2021

Svetový deň životného prostredia 2021. Porovnanie vízií: Olivier François a Stefano Boeri v diskusii o zmene budúcnosti miest

Ako ovplyvňujú mobilita a architektúra návrh miest budúcnosti? Stefano Boeri - architekt, urbanista a zakladateľ ateliéru Stefano Boeri Architetti - a Olivier Francois, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, sa spoločne pokúsili odpovedať na túto otázku na pozadí milánskych rezidenčných veží Vertical Forest.

Svetový deň životného prostredia 2021. Porovnanie vízií: Olivier François a Stefano Boeri v diskusii o zmene budúcnosti miest

 

  • Ako ovplyvňujú mobilita a architektúra návrh miest budúcnosti? Stefano Boeri - architekt, urbanista a zakladateľ ateliéru Stefano Boeri Architetti - a Olivier Francois, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, sa spoločne pokúsili odpovedať na túto otázku na pozadí milánskych rezidenčných veží Vertical Forest.
  • Rezidenčná štvrť Vertical Forest navrhnutá Boerim sa stala inšpiráciou ideálneho mesta v reklame na uvedenie novej elektrickej 500.
  • Diskusiu si môžete prezrieť na tomto odkaze a už čoskoro bude k dispozícii ako podcast.

 

Olivier François, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, a architekt Stefano Boeri, ktorého ateliér sa zaoberá zelenými mestskými projektmi po celom svete, vystúpili v diskusii pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 2021, a to s témou „Mestá budúcnosti“. Zaoberali sa témami mestskej mobility a udržateľnej architektúry pre zdravšie a obývateľnejšie mestá v zmysle zlepšenia kvality ovzdušia a tým aj kvality života. Zdieľanie hodnôt začalo už pred viac ako rokom: vo svojej vízii utopického mesta, ktorým v reklame na novú elektrickú 500 prechádza Leonardo DiCaprio, čerpal Fiat inšpiráciu zo zelenej Boeriho architektúry vytvorenej na rôznych miestach sveta.

Táto inšpirácia musí byť zakorenená v angažovanosti, kráse a potrebe zlepšiť kvalitu vzduchu, ako aj znížiť úroveň znečistenia miest. Kombinácia architektúry, akou je Boeriho Vertical Forest – 27 000 rastlín a milióny listov prispievajú k čisteniu vzduchu prostredníctvom absorpcie CO2 – a vozidiel, akým je nová 500 s nulovými emisiami, môže bezpochyby viesť k zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách.

Slovami Oliviera Françoisa, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis: „Rozhodnutie uviesť na trh novú 500 – elektrickú a rýdzo elektrickú – bolo urobené už pred pandémiou Covid-19. Už vtedy sme si boli vedomí toho, že svet už nemôže urobiť žiadne ďalšie kompromisy. Lockdown bol v skutočnosti iba ďalším varovaním, ktoré sme dostali. V tom čase sme boli svedkami situácií, ktoré boli do tej doby nepredstaviteľné, napríklad pohľad na divoké zvieratá potulujúce sa mestami, čo dokazuje, že príroda je pripravená vziať si späť, čo jej patrí. To nám demonštrovalo naliehavosť konať a urobiť niečo pre planétu Zem. Máme ikonu 500. A každá ikona má svoju príčinu a 500 nie je výnimkou: v päťdesiatych rokoch sprístupnila mobilitu širokým masám. V dnešnej dobe, v novom scenári má nové poslanie – naše poslanie –, a síce vytvárať udržateľnú mobilitu pre všetkých. Je našou povinnosťou uviesť na trh elektromobily, ktoré nebudú stáť viac než vozidlá so spaľovacími motormi, čoho už čoskoro dosiahneme vďaka klesajúcim nákladom na batérie. Skúmanie udržateľnej mobility pre všetkých je našim najväčším projektom. V rokoch 2025 až 2030 sa naša modelová ponuka stane postupne rýdzo elektrickou. Pre Fiat to bude zásadná zmena. Medzitým, v blízkej budúcnosti, len za pár mesiacov sa dočkáme premeny legendárneho testovacieho okruhu na streche bývalej továrne Lingotto v Turíne na najväčšiu visutú záhradu v Európe, kde sa bude nachádzať vyše 28 000 rastlín. Jedná sa o zmysluplný a udržateľný projekt, ktorého cieľom je revitalizácia nášho domova v Turíne.“

Stefano Boeri, architekt, urbanista a zakladateľ ateliéru Stefano Boeri Architetti, uvádza: „Ak vezmeme do úvahy, že mestá sú zodpovedné nielen za 70% emisií CO2, čo je fenomén vedúci ku globálnemu otepľovaniu, ale aj za znečisťujúce látky, ktoré sú hlavnou príčinou chorôb dýchacích ciest a úmrtí na nich, je zrejmé, že mestá by mali byť prvé, kde dôjde k zmenám. Pandémia Covid nám ukázala, ako krehký môže byť náš život a naše telo, a zdôraznila dôležitosť zlepšovania životného prostredia, a predovšetkým ovzdušia v mestách, v ktorých žijeme. Okrem absorpcie CO2, zníženia spotreby energie a mestského tepla, zvýšenie biodiverzity a zatraktívnenie miest stromami výrazne znižuje znečistenie jemným prachom. Nezabúdajme, že rastliny a stromy sú jediným spôsobom, ako je možné absorbovať už emitované znečisťujúce látky. Verím, že nastal čas propagovať zo všetkých síl a so všetkými dostupnými zdrojmi kampaň na zlepšenie ovzdušia v našich mestách a elimináciu mikročastíc látok škodlivých pre pľúca, ktoré v určitých obzvlášť znečistených mestských oblastiach nepochybne prispeli k ľahšiemu šíreniu choroby COVID 19. K dispozícii máme niekoľko riešení, ktoré nám môžu pomôcť chrániť a zväčšovať zelené plochy, a to vytvárať nové parky a záhrady v našich mestách a okolí; premieňať mestské strechy na trávnaté plochy a zeleninové záhrady; podporovať komunitné záhrady a mestské poľnohospodárstvo; používať korene stromov k dekontaminácii znečistených pôd; a vytvárať siete zelených koridorov prepájajúcich parky, lesy a zelené budovy.“

Podľa vízie značky Fiat bude elektrická mobilita rásť, pretože postupne prekonáme ďalšie a ďalšie prekážky. Medzi diskutovanými témami bola aj potreba zlepšenia prístupu k elektromobilom prostredníctvom inovácií a nových finančných produktov, ktoré môžu znížiť vstupnú hranicu; potreba zvýšenia počtu súkromných nabíjacích staníc v bytových domoch, čo vyžaduje prehodnotenie infraštruktúry bytových domov budúcnosti, ale predovšetkým úpravu existujúcich budov, a potreba zviditeľniť nabíjacie miesta v mestách a zvýšiť rozmach infraštruktúry rýchlonabíjacích staníc.

To všetko bude vyžadovať zmenu urbanizmu, čo sa nezaobíde bez zapojenia širšieho spektra zúčastnených strán. To je podnet a posolstvo, ktoré Olivier François a Stefano Boeri chcú vyjadriť v rámci Svetového dňa životného prostredia, ktorý organizuje OSN každoročne 5. júna a ktorého posolstvom je tento rok „SPOLOČNE MÔŽEME BYŤ #GENERATIONRESTORATION“.

Turín, 4. júna 2021

Ďalší obsah

ALBUM

Prihláste sa na odber spravodajcu.

PRIHLÁSTE SA TERAZ