31 mies 2012

Ännu bättre servicenät för Fiat Husbilar

Ännu bättre servicenät för Fiat Husbilar

Fiat Group Automobiles Sweden AB har allt sedan starten 2010 arbetat för att bygga ut återförsäljar- och servicenät. På husbilssidan har antalet certifierade serviceverkstäder, speciellt dedikerade för husbilar, utökats från 61 till 109, väl spridda över landet.

Husbilar, eller Campers/Motorhomes, ställer särskilda krav på en serviceverkstad. Förutom att ha speciellt utbildad personal och tillgång till originaldelar krävs fordonslyft med rätt dimensioner och en verkstadslokal med tillräcklig takhöjd och garageport som medger att en husbil kan köras in och hissas upp.

Allt detta och mera därtill är parametrar som ligger till grund för utbyggnaden av servicenätet för husbilar. Strävan är att få ett så heltäckande nät som möjligt, vilket är en utmaning i ett avlångt och ibland glest befolkat land som Sverige.

Men arbetet är inte klart. Nätet av serviceverkstäder kommer att byggas ut ytterligare. Under 2012 beräknas fyra nya servicepunkter tillkomma.

Lista över de serviceverkstäder ingående i "Fiat Camper Assistance" i Sverige, certifierade för husbilar finns på:
http://www.fiatcamper.com/tjanster/fiat_camper_assistance

Fiats hemsida för allt som rör husbilar, allt från produkter till tjänster:
http://www.fiatcamper.com/se/home

Fiat tillhandahåller även app för Iphone och Android, som kan laddas ner och som bland annat hjälper husbilsägaren att snabbt hitta närmaste servicepunkt:

Med den har man alltid tillgång till funktionerna på vår webbplats för husbilar plus mycket annat: kontroll av chassinumret, sökning efter verkstäder, campingplatser och personliga förfallodatum.

Fiat Ducato är Europa-ledare när det gäller husbilschassin. Mer än 2 av 3 husbilar är baserade på Fiat Ducato. Detta ledarskap baseras på en produkt som utvecklats i nära samarbete med samtliga ledande tillverkare av husbilar i Europa, ett unikt utbud av tjänster samt över 6.500 verkstäder varav 1.800 ingår i "Fiat Camper Assistance.

 


Torbjörn Lundgren
PR Manager