13 suoi 2021

Avtalet följer förvärvet av Berge Auto av aktierna i FCA Sweden AB, ett företag som ägs av Stellantis.Avtalet följer förvärvet av Berge Auto av aktierna i FCA Sweden AB, ett företag som ägs av Stellantis.