Înscrieți-vă la buletinul informativ

Înscrieți-vă la buletinul informativ Stellantis și rămâneți la curent cu toate noutățile.

Politica de confidențialitate

Acest site web este administrat în numele operatorului mărcii pe care ați selectat-o („Compania”).

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică înainte de a utiliza acest site web, deoarece explică modul în care vom prelucra datele cu caracter personal („Datele”). Utilizarea acestui site web indică faptul că acceptați această politică.

TIPURI DE DATE PRELUCRATE

Ne pasă de confidențialitatea dvs. Colectăm și prelucrăm diferite tipuri de date prin intermediul acestui site web. Aceasta include:

 • Informațiile pe care ni le furnizați atunci când solicitați și utilizați serviciile noastre și site-ul nostru web, cum ar fi adresa de e-mail
 • Informații de care avem nevoie atunci când raportați o problemă cu site-ul nostru web (date de navigare precum de exemplu adresa IP, locația - țara -, informații despre paginile vizitate de utilizator în cadrul site-ului web, timpul de acces pe site, timpul de navigare pe fiecare pagină, analiza clickstream. În timp ce compania nu colectează aceste informații pentru a face legătura cu anumiți utilizatori, este totuși posibil să fie identificați fie direct prin intermediul acestor informații, fie utilizând alte informații colectate);
 • Informații colectate cu cookie-uri. Vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile pentru detalii.

LINKURI CĂTRE SITE-URI WEB ALE TERȚILOR

Site-urile terță parte accesibile de pe acest site sunt sub responsabilitatea terților.
Compania își declină orice responsabilitate în ceea ce privește solicitările și/sau furnizarea de date către site-uri web ale unor terți.

Acest site web poate conține, de asemenea, iFrames cu conținut de terți. Compania nu este responsabilă pentru conținutul terților prezentat în iFrames. Informațiile prezentate în acesta sunt responsabilitatea exclusivă a acelor proprietari de site-uri web. Compania nu are niciun control sau responsabilitate pentru conținutul site-urilor web independente și oferă acest conținut extern vizitatorilor săi pentru confortul lor. Prin urmare, atunci când vizitați o pagină care conține un astfel de conținut, vi se pot prezenta cookie-uri de pe aceste site-uri web ale unor terțe părți. Compania nu controlează distribuția acestor cookie-uri. Vă rugăm să consultați politica privind cookie-urile și politica de confidențialitate a terților pentru mai multe informații.

INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. vor fi prelucrate pentru a vă administra și îndeplini solicitarea și în scopuri generale de administrare de către companie în calitate de operator în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, după cum urmează:

Date / Categorii de date (datele obligatorii sunt marcate cu un *)

Scopuri

Baza legală

Identificarea și detaliile de contact respective, dacă este cazul (adresa de e-mail*)

Descărcarea conținutului media

 

Scopuri legate de executarea unui contract sau legate de pași la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract conform art. 6 (1) 1 b) Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Identificarea și dataliile de contact respective, dacă este cazul (nume*, prenume*, adresă de e-mail*, media*, funcția, numele mass-media sau companiei, site-ul web al mass-media, tipuri de mass-media sau companie, categorie)

Abonarea/dezabonarea de la buletinul informativ

Identificarea și detaliile de contact respective, dacă este cazul (adresa de e-mail*)

Comunicarea în vederea contactării și îndeplinirea solicitării.

Informații colectate prin intermediul modulelor cookie

Vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile pentru informații detaliate

Scopurile pentru care ați acordat consimțământul conform art. 6 (1) 1 a) GDPR, cu excepția cazului în care v-ați exercitat dreptul de a retrage consimțământul (art. 7 (3) GDPR)

Elementele de date marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii și o cerință contractuală. Prin urmare, aveți obligația de a furniza datele. În cazul în care nu furnizați datele, nu vă putem îndeplini cererea.

DESTINATARII DATELOR

Datele dvs. pot fi prelucrate de persoane juridice, care acționează în numele companiei și sub obligații contractuale specifice, cu sediul în statele membre ale UE sau în țări din afara UE.

Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos următorilor destinatari:

Date

Scopuri

Destinatari

Nume, prenume, adresa de e-mail, media, funcția, numele mass-media sau companiei, site-ul web al mass-media, tipuri de mass-media sau companie, categorie

(când este furnizat de persoana vizată)

 • Administrarea buletinului informativ
 • Administrarea descărcării conținutului media
 • Comunicarea în vederea contactării și îndeplinirea solicitării.

Datele dvs. vor fi dezvăluite următoarelor companii și, de asemenea, furnizorilor lor respectivi de servicii IT pentru a sprijini administrarea scopurilor menționate:

 

- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franța

 

- FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italia

 

- So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Torino, Italia

Datele pot fi dezvăluite unor terți pentru a se conforma obligațiilor legale, pentru a executa ordinele autorităților publice sau pentru a exercita un drept al companiei în fața autorităților judiciare.

TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA SEE

În cadrul relațiilor sale contractuale, compania poate transfera datele în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv să le stocheze în baze de date gestionate de destinatari care acționează în numele companiei. Gestionarea bazelor de date și prelucrarea datelor sunt legate de scopurile prelucrării și sunt efectuate în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor.

În cazul în care datele sunt transferate în afara SEE, compania va utiliza orice măsuri contractuale adecvate (de exemplu, acorduri de prelucrare a datelor) pentru a garanta o protecție adecvată a datelor, inclusiv - printre altele - acorduri bazate pe clauzele contractuale standard adoptate de Comisia UE pentru reglementarea transferului de date cu caracter personal în afara SEE.

LINKURI CĂTRE REȚELELE DE SOCIALIZARE

Site-ul nostru web include link-uri către rețelele de socializare.

Pentru a vă proteja datele în timp ce vizitați site-ul nostru web, nu folosim pluginuri sociale. În schimb, link-urile HTML sunt încorporate în site-ul web, permițând partajarea ușoară pe platformele de socializare. Încorporarea link-ului împiedică o conexiune directă cu diferite servere de rețele de socializare atunci când deschideți o pagină de pe site-ul nostru web. Dând clic pe unul dintre butoane, se deschide o fereastră a browserului și utilizatorul este direcționat către site-ul web al furnizorului de servicii respectiv, pe care, de exemplu (după conectare), poate fi utilizat butonul „Apreciază” sau „Distribuie”. 

Pentru mai multe informații cu privire la scopul și sfera prelucrării datelor și utilizarea ulterioară a datelor dvs. de către furnizor și site-urile web ale acestora, precum și drepturile și setările posibile pentru a vă proteja confidențialitatea, vă rugăm să consultați informațiile respectivului furnizor de servicii cu privire la protecția datelor.

PĂSTRAREA DATELOR

Datele prelucrate pentru furnizarea serviciului vor fi păstrate de companie o perioadă considerată strict necesară pentru îndeplinirea acestor scopuri. În ceea ce privește datele prelucrate pentru furnizarea serviciului, compania poate continua să stocheze aceste date o perioadă mai lungă, după cum poate fi necesar pentru a proteja interesele companiei legate de răspunderea potențială legată de furnizarea serviciului.

DREPTURILE DVS.

Puteți exercita următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces înseamnă dreptul de a afla de la companie dacă datele dvs. sunt prelucrate și, dacă este cazul, a avea acces la acestea; 
 2. dreptul la rectificare și dreptul la ștergere înseamnă dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte și/sau incomplete, precum și ștergerea datelor atunci când solicitarea este legitimă;
 3. dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă dreptul de a solicita suspendarea prelucrării atunci când solicitarea este legitimă;
 4. dreptul la portabilitatea datelor înseamnă dreptul de a obține date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, precum și dreptul de a transfera date către alți operatori;
 5. dreptul de a obiecta înseamnă dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor atunci când solicitarea este legitimă, inclusiv atunci când datele sunt prelucrate pentru marketing sau profilare, dacă este cazul;
 6. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul prelucrării ilegale a datelor.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus direct la privacyrights-media@stellantis.com

Pentru a vă exercita dreptul de a depune o reclamație (art. 77 GDPR), vă rugăm să contactați autoritatea de supraveghere respectivă.

AMENDAMENTE

Compania își rezervă dreptul de a modifica parțial sau complet Politica de confidențialitate sau de a actualiza conținutul acesteia (de exemplu, ca urmare a modificărilor din legislația aplicabilă). Vom publica orice actualizare pe acest site web. Prin urmare, trebuie să verificați periodic eventualele modificări aduse Politicii noastre de confidențialitate.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Găsiți mai jos lista companiilor și responsabililor intrinseci cu protecția datelor (Data Protection Officer, DPO).

ROMÂNIA

OPEL

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

 

Versiune: Septembrie 2021