Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera Stellantis Communications i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami

17 gru 2021

Stellantis wzmocni potencjał swojej działalności finansowej w Europie

Spółka zamierza stworzyć wiodącą grupę zajmującą się leasingiem operacyjnym oraz wzmocnić instytucję finansową typu captive

Stellantis wzmocni potencjał swojej działalności finansowej w Europie
  • Spółka zamierza stworzyć wiodącą grupę zajmującą się leasingiem operacyjnym oraz wzmocnić instytucję finansową typu captive
  • Strategiczna i innowacyjna partnerska współpraca z wiodącymi europejskimi bankami umożliwi uproszczenie obsługi klienta
  • Nowa struktura przyczyni się do rozwoju usług związanych z mobilnością.

AMSTERDAM, 17 grudnia 2021 – Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) („Stellantis”) rozpoczęła wyłączne negocjacje z BNP Paribas Personal Finance („BNPP PF"), Crédit Agricole Consumer Finance („CACF") i Santander Consumer Finance („SCF"), mające na celu reorganizację aktualnej europejskiej konfiguracji działalności finansowej Stellantis i zaoferowanie wszystkim klientom, dealerom i dystrybutorom marki Stellantis spójnych i atrakcyjnych ofert finansowania. 

„Po niedawnym zakończeniu procesu przejęcia First Investors Financial Services Group w USA, Stellantis potwierdza chęć dalszego wzmocnienia swojej globalnej działalności finansowej, czyniąc kolejny krok w Europie przy współpracy z wieloletnimi partnerami bankowymi i tworząc prawdziwą spółkę leasingową w Europie", powiedział Carlos Tavares, dyrektor generalny Grupy Stellantis. „To strategiczny krok, mający na celu poprawę naszych wyników finansowych we wszystkich krajach europejskich. Ta transformacja, przeprowadzona przy udziale naszych wiodących partnerów, pozwoli Grupie Stellantis zaoferować wszystkim swoim klientom, dealerom i markom pełną gamę produktów".

 

Stellantis zamierza:

  • Stworzyć wielomarkową spółkę leasingu operacyjnego, należącą w 50% do Stellantis i w 50% do CACF, powstałą w wyniku połączenia działalności Leasys i F2ML, aby stać się liderem w Europie
  • reorganizacja działalności finansowej za pośrednictwem spółek joint venture założonych z BNPP PF lub SCF w poszczególnych krajach w celu zarządzania działalnością finansową dla wszystkich marek Stellantis.

W konsekwencji, zamierzony cel jest następujący:

  • CACF nabędzie 50% udziałów w FCA Bank oraz Leasys Rent obecnie w posiadaniu Stellantis, przy założeniu, że podmioty te będą nadal prowadzić swoją działalność finansową głównie w ramach istniejących i przyszłych Umów White Label
  • BNPP PF będzie prowadzić działalność finansową (z wyłączeniem leasingu operacyjnego B2B) za pośrednictwem spółek joint venture zawiązanych ze Stellantis w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii w celu uzyskania statusu wyłącznego partnera Stellantis w zakresie działalności finansowej w tych krajach
  • SCF będzie prowadzić działalność finansową (z wyłączeniem leasingu operacyjnego B2B) za pośrednictwem spółek joint venture zawiązanych ze Stellantis we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Polsce, Holandii oraz za pośrednictwem umowy handlowej w Portugalii, aby stać się wyłącznym partnerem Stellantis w zakresie działalności finansowej w tych krajach.

Stosowne umowy mogłyby zostać podpisane w pierwszym kwartale 2022 r. po zakończeniu procedur informacyjnych i konsultacyjnych z organami przedstawicielskimi pracowników.

Proponowane transakcje powinny zostać sfinalizowane w pierwszej połowie 2023 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód od odpowiednich organów antymonopolowych i regulacyjnych rynku.

Société Générale pełni rolę doradcy finansowego dla Stellantis.

Stellantis
Stellantis to jeden z wiodących na świecie producentów motoryzacyjnych i dostawców rozwiązań mobilnych, którym kieruje wyraźna wizja: zapewniać swobodę poruszania się poprzez wyróżniające się, przystępne cenowo i niezawodne rozwiązania z zakresu mobilności.  Poza bogatym dziedzictwem i szerokim zasięgiem geograficznym Grupy do jej największych mocnych stron należą: zrównoważona działalność, bogate doświadczenie oraz wszechstronne talenty jej pracowników na całym świecie. Stellantis zamierza wykorzystać bogate portfolio swoich legendarnych marek, założonych przez wizjonerów, którzy wnieśli w nie ducha pasji i rywalizacji, to on bowiem przemawia zarówno do pracowników, jak i klientów. Stellantis aspiruje do bycia nie największą, ale najlepszą firmą, tworząc wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron, a także dla społeczności, w których działa.

Twitter @Stellantis   Facebook Stellantis   LinkedIn Stellantis   YouTube Stellantis

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z:
Valérie GILLOT:  + 33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com
Valérie BENSOUSSAN: 
+ 33 6 76 86 95 44 - valerie.bensoussan@stellantis.com

communications@stellantis.com
www.stellantis.com

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń i przewidywanych wyników działalności, strategii biznesowych, przewidywanych korzyści z proponowanej transakcji, przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, przewidywanej daty zamknięcia proponowanej transakcji i innych przewidywanych aspektów naszej działalności operacyjnej lub wyników operacyjnych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości.  Oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak  „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy Grupy, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach.
Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w oświadczeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: niepewność co do tego, czy proponowana transakcja omawiana w niniejszym dokumencie zostanie zrealizowana lub co do terminu jej realizacji; spełnienie warunków poprzedzających sfinalizowanie planowanej transakcji, w tym zdolność do uzyskania zgód w terminie, na wszystkich poziomach lub w sposób terminowy; ryzyko niekorzystnego wpływu na działalność stron w trakcie trwania planowanej transakcji; zdolność Stellantis do pomyślnego zintegrowania działalności Spółki; przerwanie działalności w wyniku transakcji; wpływ ogłoszenia transakcji na zdolność Spółki do zatrzymania i zatrudnienia kluczowych pracowników oraz utrzymania relacji z klientami, dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Spółka utrzymuje stosunki handlowe; wpływ pandemii COVID-19, zdolność Stellantis do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w  sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych;
 zdolność Stellantis do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność  do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju roszczenia, procesy sądowe, dochodzenia rządowe i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Stellantis w zakresie finansowania  niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Stellantis do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Stellantis; zdolność Stellantis do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z  pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców, części, komponentów i systemów stosowanych w pojazdach Stellantis; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe oraz inne ryzyka i niepewności.
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Stellantis nie jest zobowiązana do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Stellantis i jej działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Stellantis, można znaleźć w dokumentach składanych przez Stellantis do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i AMF.

 

Zapisz się do newslettera.

ZAPISZ SIĘ TERAZ