Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera Stellantis Communications i bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami

19 sty 2021

Powołanie „Top Executive Team” do kierowania Stellantis.

Od pierwszego dnia Stellantis przyjmuje efektywny system zarządzania, powołując “Top Executive Team” oraz 9 specjalnych komitetów zajmujących się koordynacją wyników i strategią firmy*.

Powołanie „Top Executive Team” do kierowania Stellantis.

Od pierwszego dnia Stellantis przyjmuje efektywny system zarządzania, powołując “Top Executive Team” oraz 9 specjalnych komitetów zajmujących się koordynacją wyników i strategią firmy.*

Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis, powiedział: “Ten wysoce konkurencyjny, zaangażowany i zrównoważony zespół będzie wykorzystywał swoją wiedzę oraz zróżnicowane doświadczenia, aby tak poprowadzić Stellantis, by stała się wzorcową firmą”.

*Strategy Council, Business Review, Global Program Committee, Industrial Committee, Allocations Committee, Region Committee, Brand Committee, Styling Review, Brand Review

 

Chief Executive Officer Carlos TAVARES

 

 

Strategic and performance


 

 • Head of Americas
Mike MANLEY
 •   Global Corporate Office
Silvia VERNETTI
 • Chief Performance Officer    
Emmanuel DELAY
 • Chief Software Officer:
Yves BONNEFONT
 • Chief Affiliates Officer:   
Philippe de ROVIRA (*)
(*) Sales Finance, Used Cars, Parts and Service, Retail Network

 

 

Region Chief Operating Officers


 • Enlarged Europe:
  • Deputy
  • Eurasia

Maxime PICAT
Davide MELE
Xavier DUCHEMIN

 • North America
Mark STEWART
 • South America
Antonio FILOSA
 • Middle East & Africa
Samir CHERFAN
 • China
Grégoire OLIVIER Interim, in charge of DPCA
 • India and Asia Pacific
  • Asean
Carl SMILEY
Christophe MUSY

 

                                                                            
Brand Chief Executive Officers


 • Global SUV
  • Jeep

Christian MEUNIER Synergies Referent
 • American Brands
  • Chrysler
  • Dodge
  • Ram

 

Timothy KUNISKIS Interim
Timothy KUNISKIS Synergies Referent
Mike KOVAL

 • Core
  • Citroën
  • Fiat & Abarth


Vincent COBEE
Olivier FRANCOIS Synergies Referent & Global Chief Marketing Officer

 • Upper mainstream
  • Opel & Vauxhall
  • Peugeot


Michael LOHSCHELLER
Linda JACKSON Synergies Referent

 • Premium
  • Alfa Romeo
  • DS
  • Lancia

Jean-Philippe IMPARATO Synergies Referent
Béatrice FOUCHE
Luca NAPOLITANO
 • Luxury
  • Maserati

Davide GRASSO
 • Mobility
  • ​​​​​​​Free2Move
  • Leasys

 

Brigitte COURTEHOUX
Giacomo CARELLI

 

​​​​​​​                                                       

Global Function Chief Officers


 • Finance
Richard PALMER
 • Human Resources & Transformation
Xavier CHEREAU
 • General Counsel                                                 
Giorgio FOSSATI
 • Planning
Olivier BOURGES
 • Purchasing & Supply Chain:                             
Michelle WEN
 • Manufacturing                                          
Arnaud DEBOEUF
 • Design:                                                                 

Ralph GILLES  (CHRYSLER / DODGE / JEEP / RAM / MASERATI / FIAT Latin America)
Jean-Pierre PLOUE (ABARTH / ALFA ROMEO / CITROEN / DS / FIAT Europe / LANCIA/ OPEL /PEUGEOT / VAUXHALL)
 • Engineering
  • ​​​​​​​Deputy
  • Deputy

Harald WESTER
Patrice LUCAS Cross car line and project engineering
Nicolas MOREL

 • CTO
To be defined
 • Sales & Marketing
Thierry KOSKAS
 • Customer Experience
  • ​​​​​​​Deputy
Richard SCHWARZWALD
Jean-Christophe QUEMARD
 • Communication & CSR
Bertrand BLAISE

 

 

Link do profili: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/group/governance/leadership/bio/eng/Profiles_Stellantis_Global_VFinal.pdf

 

Informacje o Stellantis.

Stellantis jest jednym z wiodących światowych producentów samochodów i dostawcą usług w zakresie mobilności, kierującym się jasną wizją: swoboda poruszania się poprzez wykorzystanie wyróżniających się, przystępnych cenowo i niezawodnych rozwiązań w zakresie mobilności. Oprócz bogatego dorobku Grupy i rozległego zasięgu geograficznego, jej największymi atutami są zrównoważone wyniki, bogate doświadczenie oraz talenty jej pracowników pracujących na całym świecie. Stellantis będzie wykorzystywać swoje obszerne i kultowe portfolio marek, założonych przez wizjonerów, którzy włożyli w nie pasję i ducha rywalizacji, rozbrzmiewających do dziś w umysłach pracowników i Klientów. Stellantis dąży do tego, by stać się najlepszym, nie największym, tworząc jednocześnie wartość dodaną dla wszystkich partnerów i dla społeczności, w których działa.

Twitter @Stellantis   Facebook Stellantis   LinkedIn Stellantis   YouTube Stellantis

 

Więcej informacji:

Bertrand BLAISE+ 33 6 33 72 61 86– bertrand.blaise@stellantis.com 

 

Shawn MORGAN: +1 248 760 2621 - shawn.morgan@stellantis.com 

 

Andrea PALLARD +39 335 873 7298 –andrea.pallard@stellantis.com 

 

Pierre Olivier SALMON: +33 6 76 86 45 48 - pierreolivier.salmon@stellantis.com 

 

 

www.stellantis.com

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań połączonej Grupy ("Grupa") stworzonej na skutek fuzji FCA i Groupe PSA w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach.

Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność Grupy do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Grupy do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; jej zdolność do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Grupy do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Grupy w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Grupy i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i Groupe PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Grupy i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 uznana za obowiązującą 20 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez Groupe PSA do AMF.

 

Zapisz się do newslettera.

ZAPISZ SIĘ TERAZ