Registrirajte se za bilten

Registrirajte se za bilten Stellantis Communicationsa i budite u toku sa svim vijestima.

 

Pravila o zaštiti privatnosti

Ovim web-mjestom upravlja se u ime voditelja obrade robne marke koju se odabrali („Tvrtka”).

Pažljivo pročitajte ova pravila prije korištenja web-mjestom jer je u njima objašnjeno kako ćemo obrađivati osobne podatke („Podaci”). Ako se koristite ovim web-mjestom, to znači da prihvaćate navedena pravila.

VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Stalo nam je do vaše privatnosti. Putem ovog web-mjesta prikupljamo i obrađujemo razne vrste Podataka. Navedeno uključuje:

 • informacije koje nam ustupite prilikom slanja zahtjeva za naše usluge i prilikom upotrebe naših usluga i našeg web-mjesta, kao što je adresa e-pošte
 • informacije koje su nam potrebne kada prijavite problem u vezi s našim web-mjestom (podaci o pregledavanju poput IP adrese, lokacije ili zemlje, informacije o stranicama koje je korisnik posjetio unutar web-mjesta, vrijeme pristupa web-mjestu, vrijeme navigacije na svaku stranicu, analizu tijeka klika. Premda Tvrtka ne prikuplja te informacije kako bi ih povezala s određenim korisnicima, ipak je moguće identificirati dotične korisnike, bilo izravno putem navedenih informacija ili upotrebom drugih prikupljenih informacija)
 • informacije prikupljene putem kolačića. Pojedinosti potražite u našim Pravilima o kolačićima.

VEZE NA WEB-MJESTA TREĆIH STRANA

Web-mjesta trećih strana kojima se može pristupiti s ovog web-mjesta odgovornost su treće strane.
Tvrtka odbija svu odgovornost u vezi sa zahtjevima za Podacima i/ili davanjem Podataka web-mjestima trećih strana.

Ovo web-mjesto također može sadržavati okvire iFrames sa sadržajem trećih strana. Tvrtka nije odgovorna za sadržaj trećih strana koji se nalazi u okvirima iFrames. Informacije koje su tamo sadržane isključiva su odgovornost vlasnika tih web-mjesta. Tvrtka nema kontrolu nad sadržajem neovisnih web-mjesta, niti je za njega odgovorna, te pruža taj vanjski sadržaj svojim posjetiteljima radi njihove koristi. Stoga, kad posjetite stranicu koja sadržava takav sadržaj, možete očekivati kolačići s tih web-mjesta trećih strana. Tvrtka ne kontrolira distribuciju tih kolačića. Pročitajte pravila o kolačićima i pravila o zaštiti privatnosti treće strane za više informacija.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka, kao voditelj obrade prema važećim zakonima o zaštiti podataka, obrađivat će Vaše podatke radi administracije i ispunjavanja vaših zahtjeva, kao i u opće administrativne svrhe, kako slijedi:

Podaci / Kategorije podataka (obavezni podaci označeni su simbolom *)

Svrhe

Pravna osnova

Odgovarajući podaci za identifikaciju i kontakt ako je primjenjivo (adresa e-pošte*)

Preuzimanje medijskih sadržaja

 

Svrhe povezane s izvršavanjem ugovora u kojem je ispitanik stranka ili s poduzimanjem radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora u skladu sa stavkom 1.(b) članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Odgovarajući podaci za identifikaciju i kontakt ako je primjenjivo (ime*, prezime*, adresa e-pošte*, medij*, radno mjesto, naziv medija ili tvrtke, web-mjesto medija, vrste medija ili tvrtke, kategorija)

Pretplata na bilten i otkazivanje pretplate

Odgovarajući podaci za identifikaciju i kontakt ako je primjenjivo (adresa e-pošte*)

Komunikacija i ispunjavanje zahtjeva.

Informacije prikupljene putem kolačića

Detaljne informacije potražite u Pravilima o kolačićima

Svrhe za koje ste dali privolu u skladu sa stavkom 1.(a) članka 6. GDPR-a, osim ako ste iskoristili pravo na povlačenje privole (stavak 3. članka 7. GDPR-a)

Elementi Podataka označeni zvjezdicom (*) obavezni su i predstavljaju ugovorni zahtjev. Stoga se obvezni pružiti Podatke. Ako ne pružite Podatke, ne možemo ispuniti vaš zahtjev.

PRIMATELJI PODATAKA

Vaše podatke mogu obrađivati pravni subjekti koji djeluju u ime Tvrtke, koji su obvezani posebnim ugovornim obvezama i koji imaju sjedište u državama članicama EU-a ili u državama izvan EU-a.

Vaše osobne podatke otkrivamo u svrhe navedene u nastavku sljedećim primateljima:

Podaci

Svrhe

Primatelji

Ime, prezime, adresa e-pošte, medij, radno mjesto, naziv medija ili tvrtke, web-mjesto medija, vrste medija ili tvrtke, kategorija

(ako ih ispitanik pruži)

 • Administracija biltena
 • Administracija preuzimanja medijskih sadržaja
 • Komunikacija i ispunjavanje zahtjeva.

Vaši će se Podaci otkriti sljedećim stranama, kao i njihovim dotičnim pružateljima IT usluga, kako bi se omogućila administracija navedenih svrha:

 

– PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francuska

 

– FCA ITALY S.p.A – c.so Agnelli, 200 – Torino, Italija

 

– So Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Torino, Italija

Podaci se mogu otkriti trećim stranama kako bi se ispunile pravne obveze, kako bi se izvršili nalozi tijela javne vlasti ili kako bi se ostvarila prava Društva pred pravosudnim tijelima.

PRIJENOS PODATAKA IZVAN EGP-a

Tvrtka može u sklopu svojih ugovornih obveza prenijeti Podatke u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), što uključuje i njihovo pohranjivanje u bazama podataka kojima upravljaju primatelji koji djeluju u ime Tvrtke. Upravljanje bazama podataka i obrada Podataka ograničeni su na svrhe obrade i provode se u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

U slučaju da se Podaci prenose izvan EGP-a, Tvrtka će iskoristiti sve odgovarajuće ugovorne mjere (npr. Ugovore o obradi podataka) kako bi se jamčila odgovarajuća zaštita Podataka uključujući, među ostalim, ugovore temeljene na standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojila Europska komisija za regulaciju prijenosa osobnih podataka izvan EGP-a.

VEZE NA DRUŠTVENE MREŽE

Naše web-mjesto sadržava veze na društvene mreže.

Kako bismo zaštitili vaše Podatke dok posjećujete naše web-mjesto, ne upotrebljavamo dodatke za društvene mreže. Umjesto toga, HTML veze ugrađene su u web-mjesto, što omogućuje jednostavno dijeljenje na platforme društvenih medija. Ugrađivanjem veza sprječava se izravna veza s raznim poslužiteljima društvenih mreža prilikom otvaranja stranice s našeg web-mjesta. Kad se klikne jedan od gumba, otvara se prozor preglednika koji usmjerava korisnika na web-mjesto dotičnog pružatelja usluge na kojem se (nakon prijave) može, primjerice, upotrijebiti gumb „Sviđa mi se” ili „Podijeli”. 

Dodatne informacije o svrsi i opsegu obrade podataka te daljnjoj upotrebi vaših Podataka od strane pružatelja i njihovih web-mjesta, kao i o vašim pravima i mogućim postavkama kojima možete zaštiti svoju privatnost, potražite u informacijama o zaštiti podataka dotičnog pružatelja usluga.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Podatke obrađene radi pružanja Usluge Tvrtka će zadržati tijekom razdoblja za koje se smatra da je nužno za ispunjavanje tih svrha. Što se tiče Podataka obrađenih radi pružanja Usluge, Tvrtka može nastaviti čuvati te podatke tijekom dužeg razdoblja, koliko je potrebno kako bi se zaštitili interesi Tvrtke u vezi s potencijalnom odgovornosti povezanom s pružanjem Usluge.

VAŠA PRAVA

Možete iskoristiti sljedeća prava:

 1. pravo na pristup znači pravo da od Tvrtke saznate obrađuju li se vaši podaci i, ako je primjenjivo, da imate pristup tim podacima 
 2. pravo na ispravak i pravo na brisanje znače pravo na ostvarivanje ispravka netočnih i/ili nepotpunih Podataka, kao i brisanje Podataka ako je zahtjev opravdan
 3. pravo na ograničenje obrade znači pravo na traženje obustave obrade ako je zahtjev opravdan
 4. pravo na prenosivost podataka znači pravo na dobivanje podataka u strukturiranom formatu koji se uobičajeno upotrebljava i koji je čitljiv, kao i pravo na prijenos Podataka drugim voditeljima obrade
 5. pravo na prigovor znači pravo na prigovor na obradu Podataka ako je zahtjev opravdan, uključujući ako se Podaci obrađuju u svrhu marketinga ili profiliranja, ako je to primjenjivo
 6. pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu u slučaju nezakonite obrade Podataka.

Gore navedena prava možete izravno ostvariti putem adrese e-pošte privacyrights-media@stellantis.com

Da biste ostvarili svoj pravo na podnošenje pritužbe (čl. 77. GDPR-a), obratite se odgovarajućem nadzornom tijelu.

IZMJENE I DOPUNE

Tvrtka zadržava pravo na djelomičnu ili punu izmjenu i dopunu Pravila o zaštiti privatnosti ili na ažuriranje sadržaja Pravila o zaštiti privatnosti (npr. uslijed promjene važećeg zakona). Sva ažuriranja objavit ćemo na ovom web-mjestu. Stoga biste ga trebali povremeno posjećivati kako biste saznali je li došlo do izmjene Pravila o zaštiti privatnosti.

KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI

U nastavku je naveden popis Tvrtke i odgovarajućeg službenika za zaštitu podataka.

Hrvatska

OPEL, CITROEN, PEUGEOT

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

Verzija: rujan 2021.