Fiathttp://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiatFiatTue, 23 Mar 2021 10:42:29 +0100Továrna skupiny Stellantis v Tychách v Polsku slaví nový milník: vyrobila už 2,5 milionu modelů Fiat 500http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/tovrna-skupiny-stellantis-v-tychch-v-polsku-slav-nov-milnk-vyrobila-u-2-5-milionu-model-fiat-500<p style="text-align:justify"><strong>Počet modelů 500 vyroben&yacute;ch v Polsku dos&aacute;hl 2,5 milionu, což představuje rekord tov&aacute;rny skupiny Stellantis v Tych&aacute;ch u jedn&eacute; modelov&eacute; řady. </strong></p>Tue, 23 Mar 2021 10:42:29 +0100Tým e-Mobility skupiny Stellantis představuje ve spolupráci se startupem Kiri Technologies inovativní program určený výhradně zákazníkům nové 500http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/tm-e-mobility-skupiny-stellantis-pedstavuje-ve-spoluprci-se-startupem-kiri-technologies-inovativn-program-uren-vhradn-zkaznkm-nov-500<p><strong>Stellantis je prvn&iacute;m automobilov&yacute;m v&yacute;robcem, kter&yacute; sv&eacute; z&aacute;kazn&iacute;ky odměňuje za chov&aacute;n&iacute; ohledupln&eacute; k&nbsp;životn&iacute;mu prostřed&iacute;.</strong></p>Thu, 18 Mar 2021 11:27:51 +0100Premiéra nových modelů Tipo Cross, Tipo a Panda s přepracovanými motory, stylem, verzemi i technologiemihttp://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/premira-novch-model-tipo-cross-tipo-a-panda-s-pepracovanmi-motory-stylem-verzemi-i-technologiemi<p><strong>Funkčn&iacute; rodina značky Fiat zahrnuj&iacute;c&iacute; modely Panda a Tipo pro&scaron;la kompletn&iacute; modernizac&iacute; a byla roz&scaron;&iacute;řen&aacute; o nov&eacute; verze Tipo Cross a Panda Sport. </strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Nová 500 získala v anketě Autonis 2020 pořádané magazínem Auto Motor und Sport ocenění „Best Design 2020“http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/nov-500-zskala-v-anket-autonis-2020-podan-magaznem-auto-motor-und-sport-ocenn-best-design-2020<p><strong><em>Nov&aacute; 500, kter&aacute; se ned&aacute;vno představila mezin&aacute;rodn&iacute;mu tisku z&iacute;skala oceněn&iacute; Best Design 2020, kterou uděluj&iacute; čten&aacute;ři německ&eacute;ho magaz&iacute;nu Auto Motor und Sport. </em></strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Nové Tipo a Tipo Cross: nové motory, nový design, nové verze a nové technologiehttp://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/nov-tipo-a-tipo-cross-nov-motory-nov-design-nov-verze-a-nov-technologie<p><strong>Modelov&aacute; řada Tipo tvořen&aacute; sedanem, pětidveřov&yacute;m hatchbackem a verz&iacute; kombi, pro&scaron;la kompletn&iacute; modernizac&iacute; a byla roz&scaron;&iacute;řen&aacute; o nov&eacute; Tipo Cross doplňuj&iacute;c&iacute; rodinu crossoverů značky Fiat.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Během prezentace v Lingottu představil Olivier François kompletní řadu 500 včetně zcela nové verze „3+1“http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/bhem-prezentace-v-lingottu-pedstavil-olivier-franois-kompletn-adu-500-vetn-zcela-nov-verze-3-1<p><strong>Světov&aacute; premi&eacute;ra nov&eacute; 500 3+1 &bdquo;la Prima&ldquo;, nejv&scaron;estranněj&scaron;&iacute; nov&eacute; 500.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Nová Panda přichází, aby oslavila prvních 40 let své existence!http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/nov-panda-pichz-aby-oslavila-prvnch-40-let-sv-existence<p><strong>Při př&iacute;ležitosti 40. narozenin představuje značka Fiat novou Pandu, kter&aacute; je nejen ohleduplněj&scaron;&iacute; k životn&iacute;mu prostřed&iacute;, ale nab&iacute;z&iacute; i v&iacute;ce technologi&iacute; a z&aacute;bavy.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Nový Fiat 500 získal cenu „Red Dot Award 2020“http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/nov-fiat-500-zskal-cenu-red-dot-award-2020<p><em><strong>Nov&yacute; Fiat 500, prvn&iacute; plně elektrick&yacute; model skupiny FCA, z&iacute;skal oceněn&iacute; Red Dot Award 2020 v kategorii Design Concept, jednu z nejprestižněj&scaron;&iacute;ch cen ve světě průmyslov&eacute;ho designu.</strong></em></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Olivier François za volantem nového Fiatu 500: první zkušební jízda. Zaváděcí edici hatchbacku „la Prima“ je již možné objednávat.http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/olivier-franois-za-volantem-novho-fiatu-500-prvn-zkuebn-jzda-zavdc-edici-hatchbacku-la-prima-je-ji-mon-objednvat<p><strong>V den zah&aacute;jen&iacute; objedn&aacute;vek na nov&yacute; hatchback 500 &bdquo;la Prima&ldquo; Olivier Fran&ccedil;ois &ndash; ředitel značky Fiat &ndash; vypr&aacute;věl př&iacute;běh nov&eacute;ho Fiatu 500 a absolvoval prvn&iacute; zku&scaron;ebn&iacute; j&iacute;zdu. Video naleznete na tomto </strong><a href="https://youtu.be/EBl7oWnw_ZU" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong>odkazu</strong></a><strong>.</strong></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Všechno nejlepší k narozeninám, Pando. Video oslavující 40 let ikony značky Fiat se zaměřuje na styl.http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/vechno-nejlep-k-narozeninm-pando-video-oslavujc-40-let-ikony-znaky-fiat-se-zamuje-na-styl<p><strong>Oslavy jubilejn&iacute;ho v&yacute;roč&iacute; Fiatu Panda pokračuj&iacute; video rozhovorem, kter&yacute; se zaměřuje na 40 let designu modelu Panda. </strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Vše nejlepší k narozeninám Fiat 500!http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/ve-nejlep-k-narozeninm-fiat-500<p><strong>V r&aacute;mci oslav 63. v&yacute;roč&iacute; modelu 500 představuje značka Fiat virtu&aacute;ln&iacute; museum Virtual Casa 500.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100Fiat Concept Centoventi získal v anketě Car Design News cenu „Nejlepší koncepční vůz roku 2019“http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/fiat-concept-centoventi-zskal-v-anket-car-design-news-cenu-nejlep-koncepn-vz-roku-2019<p><strong>Fiat Concept Centoventi zv&iacute;tězil v&nbsp;anketě Car Design News v kategorii &quot;Nejlep&scaron;&iacute; koncepčn&iacute; vůz&quot;.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100„One-Shot“, film od společnosti VICE, vypráví příběh o tvůrčím procesu a genezi jednorázových modelů 500, tří nadčasových mistrovských dělhttp://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/one-shot-film-od-spolenosti-vice-vyprv-pbh-o-tvrm-procesu-a-genezi-jednorzovch-model-500-t-nadasovch-mistrovskch-dl<p><strong>Od dne&scaron;n&iacute;ho dne je možn&eacute; shl&eacute;dnout &bdquo;One-Shot&ldquo;, odhalen&iacute; &bdquo;z&aacute;kulis&iacute;&ldquo; v&yacute;voje a prezentace jednor&aacute;zov&yacute;ch modelů na b&aacute;zi nov&eacute; 500. Jedn&aacute; se o tři exkluzivn&iacute; interpretace nov&eacute; 500 od společnost&iacute; Armani, Bvlgari a Kartell.</strong></p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100„One-Shot“: vznik „jednorázovek“, tří nadčasových mistrovských dělhttp://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/one-shot-vznik-jednorzovek-t-nadasovch-mistrovskch-dl<p>Ke zhl&eacute;dnut&iacute; je trailer k <u><a href="https://youtu.be/gkkefA8A5XI" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">&bdquo;One-Shot&ldquo;</a></u>, prvn&iacute;mu dokument&aacute;rn&iacute;mu filmu značky Fiat, kter&yacute; je pohledem do z&aacute;kulis&iacute; v&yacute;voje &bdquo;jednor&aacute;zov&yacute;ch&ldquo; speci&aacute;ln&iacute;ch modelů, trojice exkluzivn&iacute;ch interpretac&iacute; nov&eacute;ho Fiatu 500 od značek Armani, Bvlgari a Kartell.</p>Fri, 19 Feb 2021 09:07:20 +0100FCA spouští v České republice nový projekt „Zaparkovali jsme, ale nezastavili se“http://www.media.stellantis.com/cz-cs/fiat/press/fca-spout-v-esk-republice-nov-projekt-zaparkovali-jsme-ale-nezastavili-se<ul> <li><strong>Potenci&aacute;ln&iacute; z&aacute;kazn&iacute;ci mohou prostřednictv&iacute;m aplikace Google Hangouts Meet komunikovat s dealery značek FCA, aniž by museli opustit sv&eacute; domovy.</strong></li> <li><strong>Prostřednictv&iacute;m tohoto projektu se FCA snaž&iacute; upevnit dlouhodob&yacute; vztah se sv&yacute;mi z&aacute;kazn&iacute;ky a podpořit v&scaron;echny, jež v&nbsp;t&eacute;to obt&iacute;žn&eacute; době pl&aacute;nuj&iacute; n&aacute;kup vozidla. </strong></li> </ul>Fri, 19 Feb 2021 09:08:28 +0100