Přihlaste se k odběru newsletteru

Přihlaste se k odběru newsletteru Stellantis Communications a budete dostávat aktuální informace o všech novinkách

04 čvn 2021

Světový den životního prostředí 2021. Srovnání vizí: Olivier François a Stefano Boeri v konverzaci o změně budoucnosti měst

Jak ovlivňují mobilita a architektura návrh měst budoucnosti? Stefano Boeri – architekt, urbanista a zakladatel ateliéru Stefano Boeri Architetti – a Olivier Francois, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, se společně pokusili odpovědět na tuto otázku na pozadí milánských rezidenčních věží Vertical Forest.

Světový den životního prostředí 2021. Srovnání vizí: Olivier François a Stefano Boeri v konverzaci o změně budoucnosti měst

 

  • Jak ovlivňují mobilita a architektura návrh měst budoucnosti? Stefano Boeri – architekt, urbanista a zakladatel ateliéru Stefano Boeri Architetti – a Olivier Francois, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, se společně pokusili odpovědět na tuto otázku na pozadí milánských rezidenčních věží Vertical Forest.
  • Rezidenční čtvrť Vertical Forest navržená Boerim se stala inspirací ideálního města v reklamě k uvedení nové elektrické 500.
  • Diskusi lze shlédnout na tomto odkazu a již brzy bude k dispozici jako podcast.

 

Olivier François, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis, a architekt Stefano Boeri, jehož atelier se zabývá zelenými městskými projekty po celém světě, vystoupili v diskusi při příležitosti Světového dne životního prostředí 2021, a to s tématem „Města budoucnosti“. Zabývali se tématy městské mobility a udržitelné architektury pro zdravější a obyvatelnější města ve smyslu zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života. Sdílení hodnot začalo už před více než rokem: ve své vizi utopického města, kterým v reklamě na novou elektrickou 500 projíždí Leonardo DiCaprio, čerpal Fiat inspiraci ze zelené Boeriho architektury vytvořené na různých místech světa.

Tato inspirace musí být zakořeněna v angažovanosti, kráse a potřebě zlepšit kvalitu vzduchu, jako i snížit úroveň znečištění měst. Kombinace architektury, jakou je Boeriho Vertical Forest 27 000 rostlin a miliony listů přispívají k čistění vzduchu prostřednictvím absorpce CO2 – a vozidel, jakým je nová 500 s nulovými emisemi, může bezpochyby vést ke zlepšení kvality ovzduší v městech.

Slovy Oliviera Françoise, CEO značky Fiat a CMO skupiny Stellantis: „Rozhodnutí uvést na trh novou 500 – elektrickou a ryze elektrickou – bylo učiněné už před pandemií Covid-19. Už tehdy jsme si byli vědomi toho, že svět už nemůže udělat žádné další kompromisy. Lockdown byl ve skutečnosti pouze dalším varováním, které jsme dostali. V té době jsme byli svědky situací, které byly do té doby nepředstavitelné, například pohled na divoká zvířata toulající se městy, což dokazuje, že příroda je připravena vzít si zpět, co jí patří. To nám demonstrovalo naléhavost jednat a udělat něco pro planetu Zem. Máme ikonu 500. A každá ikona má svou příčinu a 500 není výjimkou: v padesátých letech zpřístupnila mobilitu širokým masám. V dnešní době, v novém scénáři má nové poslání – naše poslání –, a sice vytvářet udržitelnou mobilitu pro všechny. Je naší povinností uvést na trh elektromobily, které nebudou stát víc než vozidla se spalovacími motory, čehož již brzy dosáhneme díky klesajícím nákladům na baterie. Zkoumání udržitelné mobility pro všechny je našim největším projektem. V letech 2025 až 2030 se naše modelová nabídka stane postupně ryze elektrickou. Pro Fiat to bude zásadní změna. Mezitím, v blízké budoucnosti, jen za pár měsíců se dočkáme přeměny legendárního testovacího okruhu na střeše bývalé továrny Lingotto v Turíně na největší visutou zahradu v Evropě, kde se bude nacházet přes 28 000 rostlin. Jedná se o smysluplný a udržitelný projekt, jehož cílem je revitalizace našeho domova v Turíně.“

Stefano Boeri, architekt, urbanista a zakladatel ateliéru Stefano Boeri Architetti, uvádí: „Vezmeme-li v úvahu, že města jsou zodpovědná nejen za 70% emisí CO2, což je fenomén vedoucí ke globálnímu oteplování, ale také za znečišťující látky, které jsou hlavní příčinou nemocí dýchacích cest a úmrtí na ně, je zřejmé, že města by měla být první, kde dojde ke změnám. Pandemie Covid nám ukázala, jak křehký může být náš život a naše tělo, a zdůraznila důležitost zlepšování životního prostředí, a především ovzduší ve městech, ve kterých žijeme. Kromě absorpce CO2, snížení spotřeby energie a městského tepla, zvýšení biodiverzity a zatraktivnění měst stromy výrazně snižuje znečištění jemným prachem. Nezapomínejme, že rostliny a stromy jsou jediným způsobem, jak lze absorbovat již emitované znečišťující látky. Věřím, že nastal čas propagovat ze všech sil a se všemi dostupnými zdroji, kampaň na zlepšení ovzduší v našich městech a eliminaci mikročástic látek škodlivých pro plíce, které v některých zvláště znečištěných městských oblastech nepochybně přispěly k snadnějšímu šíření nemoci COVID 19. K dispozici máme několik řešení, jež nám mohou pomoci chránit a zvětšovat zelené plochy, a to vytvářet nové parky a zahrady v našich městech a okolí; přeměňovat městské střechy na trávnaté plochy a zeleninové zahrady; podporovat komunitní zahrady a městské zemědělství; používat kořeny stromů k dekontaminaci znečištěných půd; a vytvářet sítě zelených koridorů propojujících parky, lesy a zelené budovy.“

Podle vize značky Fiat bude elektrická mobilita růst, protože postupně překonáme další a další překážky. Mezi diskutovanými tématy byla i potřeba zlepšení přístupu k elektromobilům prostřednictvím inovací a nových finančních produktů, které mohou snížit vstupní hranici; potřeba zvýšení počtu soukromých nabíjecích stanic v bytových domech, což vyžaduje přehodnocení infrastruktury bytových domů budoucnosti, ale především úpravu stávajících budov, a potřeba zviditelnit nabíjecí místa ve městech a zvýšit rozmach infrastruktury rychlonabíjecích stanic.  

To vše bude vyžadovat změnu urbanismu, což se neobejde bez zapojení širšího spektra zúčastněných stran. To je podnět a poselství, které Olivier François a Stefano Boeri chtějí vyjádřit v rámci Světového dne životního prostředí, který pořádá OSN každoročně 5. června a jehož poselstvím je letos „SPOLEČNĚ MŮŽEME BÝT #GENERATIONRESTORATION“.

Turín / Praha, 4. června 2021

 

Jiný obsah

ALBUM

Přihlaste se k odběru newsletteru.

PŘIHLASTE SE NYNÍ