Přihlaste se k odběru newsletteru

Přihlaste se k odběru newsletteru Stellantis Communications a budete dostávat aktuální informace o všech novinkách

04 říj 2021

CITROËN, ACCOR A JCDECAUX PŘIPRAVUJÍ V RÁMCI PROJEKTU THE URBAN COLLËCTIF BUDOUCNOST AUTONOMNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY PRO VŠECHNY

The Urban Collëctif je nové partnerství spojující Citroën, Accor a JCDecaux, tři francouzské společnosti mezinárodního významu přítomné v každodenním životě obyvatel měst po celém světě, které spojuje stejná vize budoucnosti městské mobility. Jejich společnou ambicí je optimalizovat mobilitu tak, aby si každý mohl znovu přisvojit městský prostor a výrazně zlepšit kvalitu života ve městě. Tato ambice se opírá o inovativní koncept nazvaný Citroën Autonomous Mobility Vision, který kombinuje špičkovou a univerzální platformu mobility The Citroën Skate se třemi novými službami, které ztělesňují nástavby, tzv. Pody – Sofitel En Voyage, Pullman Power Fitness a JCDecaux City Provider – z nichž každá nabízí jedinečný zážitek pro poznávání měst novým způsobem. Tento převratný koncept městské mobility typu open source, který využívá autonomní, elektrickou a agilní technologii Citroën, má za cíl odlehčit městům a zároveň uspokojit rostoucí potřeby občanů v oblasti mobility, služeb, bezpečnosti a pohody ve městech.   Tento nový koncept zodpovědné městské mobility šité na míru se opírá o přístup open source: platforma The Citroën Skate se může zkombinovat s jakýmkoliv kompatibilním „Podem“ – jedinečnou kapslí, kterou vyvinul partner značky, a tím rozšířit nabídku mobility a služeb.

CITROËN, ACCOR A JCDECAUX PŘIPRAVUJÍ V RÁMCI PROJEKTU THE URBAN COLLËCTIF BUDOUCNOST AUTONOMNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY PRO VŠECHNY

OBSAH

 1. Řešení na klíč, které zajistí větší plynulost průjezdu městem a zvýší komfort
 • Mobilita – hlavní výzva pro města budoucnosti
 • Citroën Autonomous Mobility Vision, nový model sdílené autonomní mobility
 1. The Urban Collëctif: vzájemná spolupráce a nespoutaná kreativita
 • Pody Accor: Sofitel en Voyage a Pullman Power Fitness
 • JCDecaux City Provider
 • The Citroën Skate
 1. Open source, k nekonečnému počtu podů pro nejrůznější použití

 

ZÁKLADNÍ FAKTA

Mobilita je nezbytnou součástí každodenního života, zejména ve městech. Díky velké atraktivitě metropolí roste počet jejich obyvatel a je třeba změnit podmínky pro jejich cestování. Krize Covid-19 zároveň posílila touhy obyvatel měst po ekologičtějších, bezpečnějších a flexibilnějších způsobech dopravy, v nichž bude omezen fyzický kontakt, což také ovlivnilo vývoj městské krajiny a inteligentních řešení mobility do budoucna. K odlehčení měst by mohl přispět nástup autonomních vozidel, nicméně tato řešení nejsou ve střednědobém horizontu ekonomicky životaschopná kvůli vysokým nákladům na technologie autonomního řízení v poměru k míře využití.

 

Citroën, Accor a JCDecaux se proto spojily a vytvořily kreativní a angažované partnerství nazvané The Urban Collëctif, aby tuto rovnici vyřešily. Výsledkem koncepce The Urban Collëctif, vedené přesvědčením, že mobilita budoucnosti se musí snoubit s bezpečností a každodenní pohodou, je revoluční koncept mobility, využívající 200 let společných zkušeností v oblasti inovací. Tento koncept vychází z modelu open source nazvaného Citroën Autonomous Mobility Vision a je založen na:

 • platformě autonomní elektrické mobility The Citroën Skate 
 • a Podech (kapslích) určených pro různé služby a použití.

Díky oddělení platformy od služeb mobility nabízí tento koncept možnost maximalizovat využití autonomní technologie a zároveň rozšířit nabídku služeb. The Citroën Skate dokáže na vyžádání přesouvat všechny Pody po vyhrazené dráze a zároveň díky sto let starým zkušenostem značky Citroën nabízí bezkonkurenční komfort.

 

Pody navržené v rámci projektu The Urban Collëctif ilustrují potenciál open source, neboť nabízejí tři inovativní a velmi rozličné služby mobility: Sofitel En Voyage, exkluzivní zážitek městské mobility, Pullman Power Fitness, nový způsob cvičení při jízdě, a JCDecaux City Provider, inovativní službu městské mobility na vyžádání.

 

V Citroënu sledujeme střednědobé a dlouhodobé trendy, abychom předvídali očekávání a potřeby zákazníků. Věříme, že tento nový koncept Citroënu by mohl nově definovat rámec městské dopravy, která bude sdílená, elektrická a autonomní. Prostřednictvím řešení, která představujeme ve spolupráci se společnostmi Accor a JCDecaux, vymýšlíme autonomní mobilitu pro každého.“

Vincent Cobée, generální ředitel značky Citroën

 

„Máme radost, že můžeme spolupracovat se společnostmi Citroën a JCDecaux na tomto inovativním projektu. Naše skupina, která má po celém světě téměř 5 200 hotelů, je aktivním subjektem místních ekosystémů, který se snaží nabízet stále více exkluzivních zážitků pro turisty i místní obyvatele a zároveň přispívat k rozvoji udržitelných měst. Rozšíření hotelového zážitku za zdi našich zařízení je v souladu s naší odvážnou a moderní vizí pohostinnosti.“

Sébastien Bazin, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Accor

 

„Spolupráce s veřejnými a soukromými partnery za účelem vývoje inovativních a užitečných řešení, která dlouhodobě zlepšují život ve městě, je zcela v souladu s posláním společnosti JCDecaux. Projekt The Urban Collëctif, který je výsledkem úzké spolupráce se společnostmi Citroën a Accor, symbolizuje snahu společnosti JCDecaux neustále inovovat a přicházet se službami městské mobility budoucnosti.“

Jean-Charles Decaux, jeden z generálních ředitelů společnosti JCDecaux

 

 

 

01. ŘEŠENÍ NA KLÍČ, KTERÉ ZAJISTÍ VĚTŠÍ PLYNULOST PRŮJEZDU MĚSTEM A ZVÝŠÍ KOMFORT

 

 • MOBILITA – HLAVNÍ VÝZVA PRO MĚSTA BUDOUCNOSTI

 

Mobilita je nezbytnou potřebou, ať už jde o přístup k práci, vzdělání, volnočasovým aktivitám nebo zdravotní péči. Vedle automobilů a kol, které nabízejí svobodu a únik, bude budoucnost mobility sdílená, různorodá, pohodlná, městská, mimoměstská i dálková a pro všechny. Její paradigma se mění s rozvojem on-line nakupování a doručování do domu, spletitostí dopravních zácp a složitého parkování v centrech měst a obtížemi při uspokojování potřeb cestování všech bez ohledu na to, kde žijí.

 

Města se neustále rozrůstají a přitahují zájemce o práci, kvalitní služby, kulturní, společenský a komunitní život. Světová banka předpovídá, že do roku 2050 budou dvě třetiny obyvatel žít v metropolích. Jak můžeme v této souvislosti zlepšit každodenní dojíždění? Ve stále více se rozrůstajících, dopravou ucpaných městech s někdy přesycenými sítěmi veřejné dopravy otevírá představa mobility budoucnosti nové obzory. Situace se mění, měkká mobilita získává na významu a autonomní mobilita rozšiřuje spektrum možností.

 

 

 

 • CITROËN AUTONOMOUS MOBILITY VISION, NOVÝ MODEL SDÍLENÉ AUTONOMNÍ MOBILITY

 

S ohledem na to je nutné přehodnotit městskou mobilitu tak, aby každý mohl bez problémů využívat všech možností, které centra měst nabízejí. Citroën Autonomous Mobility Vision slibuje, že zajistí, aby město bylo plynulejší, příjemnější a lidštější.

Jedná se o revoluční model kolektivní a sdílené mobility typu open source, který nabízí autonomní mobilitu přizpůsobující se poptávce. Tento model mobility je založen na flotile dopravních robotů The Citroën Skate, které se neustále pohybují po městě, v kombinaci s Pody, které slibují jedinečné zážitkyThe Citroën Skate slouží jako podpora, jako vektor mobility. Pod, umístěný na The Citroën Skate, umožňuje svým uživatelům využívat služby podle vlastního výběru, kdykoli si budou přát.

 

Oddělení The Citroën Skate a Podů, což je základní princip konceptu, umožňuje nabízet plynulou a vynalézavou městskou mobilitu. Vytvořením autonomní a elektrické flotily The Citroën Skate na jedné straně a na druhé straně Podů, které reagují na cílené potřeby, jako jsou Pody našich partnerů – Accor (Sofitel En Voyage a Pullman Power Fitness) a JCDecaux (JCDecaux City Provider) – dochází ke změně a zlepšení mobility, a to jak kolektivní, protože je sdílená, tak individuální.

 

Toto technologické řešení, které nabízí mnoho možností využití, se opírá o flotilu The Citroën Skates a Podů, které jezdí bez řidiče, jsou autonomní a vzájemně propojené, jejich jízda je tichá a zlepšují plynulost dopravy nejméně o 35 %. Za tímto účelem jsou The Citroën Skates, určené pro provoz na vyhrazených jízdních pruzích, vybaveny tak, aby se co nejefektivněji a nejekonomičtěji začlenily do městského prostředí. Nabízet autonomní soukromý vůz pro jízdu na veřejných komunikacích by kromě technologické náročnosti bylo nesmírně nákladné. Naproti tomu přístup Citroën Autonomous Mobility Vision je založen na velmi dobré vyváženosti mezi Pody, The Citroën Skates a infrastrukturou. Optimalizaci celku navíc zajišťuje jízda ve vyhrazených jízdních pruzích nebo využití inteligentního řízení vozového parku podle poptávky. Rozšíření tohoto konceptu je proto založeno na optimálním využívání zdrojů díky práci na celém ekosystému, který zahrnuje Pody, The Citroën Skates, vyhrazené jízdní pruhy, správu vozového parku.

 

 

02. THE URBAN COLLËCTIF: VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE A NESPOUTANÁ KREATIVITA

 

 

Citroën, Accor a JCDecaux, tři mezinárodně proslulé společnosti, které mají dohromady 200 let zkušeností v oblasti inovací, odvahy a služeb, vytvořily angažované a vizionářské partnerství The Urban Collëctif. Tato spolupráce dala vzniknout společné vizi městské mobility, jejímž cílem je posunout hranice, vrátit času čas a dodat zábavu do cestování po městě díky spojení kolektivní inteligence a zkušeností tří partnerů v oblasti mobility, hotelnictví a města.

 

Tato zcela nová platforma mobility nabízí městské zážitky, které vzešly z know-how a zkušeností všech tří partnerů. Tvoří ji technologická, elektrická a autonomní vrstva mobility nazvaná The Citroën Skate a tři Pody, které díky přístupu typu open source ilustrují koncept a rozsah jeho potenciálu. Dva Pody byly vyvinuty ve spolupráci se společností Accor a propagují dvě luxusní špičkové značky v jejím portfoliu: Sofitel s Podem Sofitel En Voyage a Pullman s Pullman Power Fitness. Třetí byl navržen ve spolupráci s JCDecaux: JCDecaux City Provider.

 

 

 

 • PODy ACCOrSOFITEL EN VOYAGE & PULLMAN POWER FITNESS

 

Společnost Accor, světový lídr v hotelnictví, vytvořila prostřednictvím svých Podů Sofitel En Voyage a Pullman Power Fitness „mobilní pohostinnost uprostřed města“ a umožňuje všem svým zákazníkům, ale i obyvatelům měst, ponořit se do světa svých značek i mimo zdi hotelů.

 

Toto spojení, které je výsledkem dvousetleté historie francouzského interiérového a automobilového designu, dalo vzniknout inovativním a odvážným Podům. Zvláštní pozornost byla při realizaci, na níž se podílely týmy Citroënu, věnována kvalitě materiálů, barev, spojení a detailů a rozhraním.

 

Damien Perrot, Global Senior Vice-President Design ve společnosti Accor, k tomu uvedl: „Každý Pod je odvážnou a moderní interpretací interiérového a automobilového designu. Překračují rámec principů a standardů, které se dnes v tomto odvětví používají, nabízejí precizní technické zpracování, špičkové materiály, čistý vytříbený vzhled, a především novou definicí využití a funkcí. Díky tomuto neotřelému a vysoce inovativnímu partnerství, a to jak po formální, tak i obsahové stránce, tak vytváříme nekonečné možnosti pro budoucnost.“

Oba Pody bude možné si rezervovat pomocí aplikace ALL – Accor Live Limitless, což je lifestylový společník do každodenního života, který spojuje a pozvedává na vyšší úroveň všechny značky, služby a partnerství rozvíjející se v rámci ekosystému Accor.

 

Steven Taylor, marketingový ředitel společnosti Accor, upřesnil: „Představení Podů Sofitel En Voyage a Pullman Power Fitness je dalším příkladem naší strategie rozšířeného hotelnictví. Usilujeme o to, aby naše značky byly stále viditelnější a relevantnější, abychom mohli být našim hostům k dispozici i po skončení jejich pobytu v našich hotelech.“

 

Více než kdy jindy jsou značky a udržitelná městská mobilita ústředním prvkem vize rozšířeného hotelnictví, kterou nabízí společnost Accor.

.

 

 • Sofitel En Voyage

 

Sofitel En Voyage, první Pod, který se zrodil ze spolupráce Accoru a Citroënu, je naprosto novou pozvánkou k cestování po městě, ve výjimečných podmínkách komfortu a služeb a s dechberoucím výhledem na město.

 

Stejně jako Sofitel, který jako první francouzská luxusní hotelová značka expandoval do zahraničí, odráží Pod Sofitel En Voyage francouzskou eleganci, kulturu a životní styl.

 

Hosté, kteří míří do nejlepších restaurací, nejkrásnějších butiků, na nádraží nebo na letiště, za poznáním města nebo jen za prací, mohou zážitek „The French Way“ z hotelů Sofitel prožít svým vlastním tempem a podle svých přání, v pohybu a na požádání.

 

Pod Sofitel En Voyage je velkolepý a propracovaný architektonický rovnoběžnostěn ze skla a intarzií s intimní atmosférou, který je však otevřený směrem ven.

 

Organický vzhled dřevěných intarzií, které patří mezi francouzské tradiční know-how, zde získal modernější styl díky využití nových špičkových technologií a vysoce přesnému laserovému řezání. Výsledkem je karoserie evokující město Paříž, francouzský nábytek a kreativní haute couture. Tato pozoruhodná intarzie jemně umocňuje luxusní a moderní atmosféru a zároveň stíní světlo systémem příček.

 

Jako kontrapunkt působí použití plochého skla, které odhaluje teplý a příjemný, sofistikovaný a elegantní interiér s krvavě oranžovými sametovými tóny od podlahy až ke stropu, jenž evokuje diskrétní pojetí současného luxusu.

 

Pod je vybavený automatickými posuvnými dveřmi a umožňuje pohodlné sezení dvěma až třem cestujícím, přičemž jejich zavazadla jsou uložena ve vyhrazeném prostoru. Na vnitřním rolovacím LED pásu se zobrazují informace v reálném čase: osobní zprávy, aktuality, informace o počasí, čas příjezdu, doba jízdy.

 

Vše je navrženo tak, aby se přizpůsobilo osobnímu vkusu každého cestujícího, s barem, který se po stisknutí tlačítka otevře jako květina a nabídne nápoje a občerstvení, časopisy, čerstvé květiny, ozvučení, indukční nabíječky a nastavitelné náladové osvětlení.

 

Dokonalým důkazem služeb Sofitelu je dotykový tablet, který kdykoli umožní videohovor s recepčním Sofitelu, který pak může zařídit například rezervaci v restauraci nebo v divadle.

 

 

 

 • Pullman Power Fitness

 

Druhým podem, který vznikl v rámci partnerství společností Accor a Citroën, je Pullman Power Fitness, který odráží odvážný umělecký přístup značky Pullman k modernímu fitness a představuje zcela nový program „Pullman Power Fitness“. Ten nabízí v jakoukoliv denní a noční hodinu fitness lekce, integrované technologie a komunitu hostů motivovaných k tomu, aby posouvali vlastní výkonnost na vyšší úroveň. Pullman se tak profiluje jako přední značka fitness hotelů.

 

Tento program, postupně zaváděný v hotelech Pullman po celém světě, se novým způsobem zapojuje i do oblasti mobility a služeb na vyžádání, a to ve formě Podu Pullman Power Fitness, který je ukázkou moderní vize mobility, jež umožňuje spojovat příjemné s užitečným a zároveň zužitkovat čas strávený na cestách k optimalizaci kondice.

 

Pod Pullman Power Fitness bude nabízet stimulující sportovní zážitek z fitness zařízení Pullman, kde může uživatel během jízdy po městě samostatně intenzivně cvičit na veslovacím trenažéru či rotopedu.

 

Pod Pullman Power Fitness je tvořen neobvyklou skleněnou bublinou se vzory v podobě žaluzií, jejichž barva se mění s úhlem pohledu, které přebírají grafické a barevné principy značky Pullman, s duhovými odstíny modré, fialové, růžové a zelené. Soukromí uživatele při cvičení tak zůstává ochráněno a zároveň je zachován výhled ven.

 

Záměrně futuristická a avantgardní atmosféra v Podu Pullman Power Fitness dokonale ilustruje symbiózu mezi sportem, hudbou a světlem. Zvukový a světelný systém využívající nastavitelný pás LED diod nabízí jedinečný efekt se třemi režimy, jejichž tři barvy a světelné atmosféry se mění podle výběru tréninku, čímž uživatelům vytváří jedinečný, vzrušující a regenerační zážitek.

 

Digitální trenér, dokonale zapadající do hyperkonektivity značky Pullman, může prostřednictvím holografické obrazovky sportovce během kardio tréninku povzbuzovat, poskytovat mu informace o cestě a bavit ho.

 

Úsilí vynaložené na rotopedu nebo veslařském trenažéru bude sloužit také k dobíjení baterií The Citroën Skate.

 

 

 • JCDECAUX CITY PROVIDER

 

JCDecaux City Provider je výsledkem partnerství společností Citroën a JCDecaux, světového lídra v oblasti venkovní reklamy. Její pouliční mobiliář je celosvětovým měřítkem v oblasti inovací, kvality, krásy a funkčnosti a její sdílená jízdní kola způsobila v roce 2003 revoluci v oblasti měkké mobility ve městech.

 

JCDecaux City Provider zůstává společnost JCDecaux věrná své inovační strategii, jejímž cílem je udržitelným způsobem zlepšovat kvalitu života ve městech. V éře inteligentních měst se společnost JCDecaux staví do pozice jednoho z hlavních hráčů v tomto odvětví a již nyní se podílí na vzniku stále lidštějšího, otevřenějšího a udržitelnějšího propojeného města.

 

JCDecaux City Provider nabízí doplňkovou službu kombinující veřejnou dopravu a prostředky individuální mobility, inovativní řešení městské dopravy na vyžádání pro každého. JCDecaux City Provider je schopen jednoduše a ergonomicky přepravovat všechny zájemce, kteří cestují se zavazadly, s kočárkem, na invalidním vozíku, sami nebo s ostatními. Jde o řešení, které je dostupné všem a usnadňuje mobilitu ve městě, neboť dává lidem větší svobodu a možnost volby při cestování. Buňka nabízí svým cestujícím nejlepší trasu mezi výchozím a cílovým bodem díky inteligentní autonomní technologii, která umožňuje optimalizovat čas a vzdálenost a zároveň nabízí příjemný a klidný zážitek uprostřed města.

 

JCDecaux City Provider se inspiruje pouličním mobiliářem JCDecaux, nabízí čisté tvary, nadčasový, střízlivý a funkční design, který zajišťuje pohodlí a prostor na palubě. Kombinuje různé materiály a textury, aby se cestujícím pohodlně sedělo – černou tkaninu, hladký šedý hliník, tónovaná okna, ale také světlé dřevo a rostliny.

 

JCDecaux City Provider tvoří dva příjemné prostory proti soběchráněné pod střechou osázenou rostlinami: otevřený prostor, chráněný před povětrnostními vlivy stříškou, a uzavřený světlý prosklený prostor s originálním uspořádáním ambientního osvětlení. Na palubě se může usadit až 5 osob, které mohou cestovat v příjemném a světlém prostředí, jež nabízí skvělý výhled na město. Uvnitř mají cestující k dispozici zásuvky USB pro nabíjení veškerých mobilních zařízení. Zážitek z mobility umocňují dvě interaktivní obrazovky s užitečnými službami a informacemi pro plánování a sledování cesty, získávání informací o kulturním, turistickém a společenském životě, nabízející objevování nových míst a navrhující aktivity, na které lze buňku na požádání nasměrovat.

JCDecaux City Provider je otevřený a umožňuje okouzlení cestováním po městě.

 

 

 

 • the CITROËN SKATE

 

 • Palubní technologie pro lepší cestování po městě

 

The Citroën Skate je řešení městské mobility, které je schopné pohybovat se v jakémkoliv centru města ve vyhrazených chráněných jízdních pruzích a zajistit tak plynulou a optimalizovanou mobilituAutonomní, elektrický a indukčně dobíjený The Citroën Skate může jezdit téměř nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v případě potřeby se automaticky dobíjí na vyhrazených dobíjecích místech.

The Citroën Skate je mobilní platforma, která umožňuje pohyb Podů podle potřeby: na požádání se umístí pod Pody a zajišťuje jejich pohyb a nabízené služby. Manévr umístění Podů zabere méně než 10 sekund. The Citroën Skate je univerzální platforma pro mobilitu, kterou lze použít k přemisťování všech druhů Podů, což zvyšuje využití technologií v každodenním životě

 

Je vybavena veškerou technologií potřebnou k pohybu dopravních nebo logistických buněk, které se tak mohou obejít bez nadbytečného a nákladného vybavení. Technologie autonomního řízení je tak rentabilní, na rozdíl od soukromého vozu, které je podle statistik 95 % času zaparkované a nikdy by tuto technologii nevyužilo naplno. The Citroën Skate, jakýsi ultra-technický skateboard, má veškerou inteligenci a technologie potřebné pro autonomní a elektrickou jízdu: baterie, elektromotor, senzory atd. Jeho maximální rychlost je omezena na 25 km/h, nebo dokonce 5 km/h, aby byla zajištěna bezpečnost všech uživatelů v závislosti na místě, kde se pohybuje. Rychlost lze nastavit podle způsobu použití Podů tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům.

 

The Citroën Skate má minimální půdorys s rozměry pouze 260 cm na délku, 160 cm na šířku a 51 cm na výšku, takže na veřejných prostranstvích nezabírá místo. Díky úsporným rozměrům a konstrukci bez automobilové vrstvy jde o chytré a univerzální řešení mobility.

 

 

 • Design povyšující technologii ještě o něco výš

 

Design The Citroën Skate, který přebírá formální jazyk ultra-technického základu konceptu 19_19 Concept*, zdůrazňuje použitou technologii s opravdovým důrazem na detail: makro-logo, materiály ve střízlivých barvách kombinující matně černou a hliník. Celek slouží jako pouzdro pro Pody, které na něm budou umístěny. Logo ve tvaru dvojitých šípů v nadživotní velikosti, které je umístěné uprostřed The Citroën Skate, reinterpretuje původní logo značky novým důrazem na textury a materiály. Navazuje na koncept 19_19, který jím byl ozdoben.

 

*19_19 Concept je koncepční vůz, který Citroën vyvinul v roce 2019, kdy značka oslavovala sté výročí založení. Šlo o vizi dokonalého komfortu a mimoměstské mobility určené pro úniky z měst.

 

 

Palubní systémy, které jsou rozmístěny po celém The Citroën Skate, skryté za logy Citroën, umožňují bezpečnou a autonomní jízdu, neboť dokáží rozpoznat chodce, auta, cyklisty, koloběžky nebo jakékoli jiné objekty na silnici. Přední a zadní část The Citroën Skate jsou naprosto identické a loga Citroën jsou podsvícená: vpředu bílá a vzadu červená, aby odpovídala předpisům a jasně ukazovala směr jízdy ostatním účastníkům silničního provozu.

 

The Citroën Skate je vybaven pohyblivými hydraulickými dorazy, které zajišťují bezkonkurenční jízdní komfort a také pohodlné uložení Podů bez jakýchkoliv otřesůLoga Citroën Advanced Comfort® připomínají, že Citroën je synonymem komfortu, ať už jde o jakýkoli typ vozidla.

 

 

 • Kola Goodyear

 

Kola, která jsou revoluční svou koncepcí a designem, navrhla a vyvinula společnost Goodyear, jež byla partnerem Citroënu již v případě velkolepě navržených a předimenzovaných kol vozu 19_19 Concept. Společnost Goodyear vyvinula pro The Citroën Skate všesměrová kola Eagle 360, která tvoří kulové pneumatiky zdobené wingfootem a logem Goodyear. Díky malým elektromotorům má robot naprostou volnost pohybu v rozsahu 360°, takže se může pohybovat jakýmkoli směrem podobně jako počítačová myš, otáčet se na místě a protáhnout se i těmi nejmenšími prostory bez ohledu na konkrétní směr pohybu.

 

 

 

03. OPEN-SOURCE, K NEKONEČNÉMU POČTU PODŮ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ POUŽITÍ

 

 

Kromě Podů navržených v rámci projektu The Urban Collëctif si lze představit i další služby. Díky oddělení The Citroën Skate a Podu lze popustit uzdu kreativitě a rozvíjet nová využití a nové vize individuální a kolektivní mobility. K uskutečnění této vize je možné navázat partnerství, která dalece přesáhnou hranice automobilového odvětví.

 

Díky technologii The Citroën Skate a koncepci open source je možné cokoliv, jakákoli třetí strana může vyvinout Pad kompatibilní s technickými specifikacemi The Citroën Skate.

 

Obce, veřejné orgány nebo podniky mohou podle svých potřeb využít technologii The Citroën Skate a vyvinout vlastní Pody pro přepravu osob, nabídku služeb nebo zboží v soukromých nebo veřejných prostorách, na letišti, v továrně nebo v kongresovém centru.

 

Citroën Autonomous Mobility Vision nabízí širokou škálu flexibilních a cenově dostupných služeb. Místní samospráva, která chce zřídit elektrické a autonomní veřejné služby schopné zvýšit plynulost dopravy ve městě, by mohla snížit své provozní náklady provozem vozového parku The Citroën Skate. Mohlo by se jednat o řadu veřejných služeb pokrývajících různé aspekty každodenního života občanů, jako je doprava, zdravotnictví, svoz odpadu atd. S vozovým parkem The Citroën Skate by místní orgány mohly lépe zvládat nárůst poptávky po dopravě v dopravních špičkách, nabízet dopravu na vyžádání v době mimo špičku a také zajišťovat jízdy v noci zcela bezpečně a bez hluku. Otevírají se nové obzory pro mobilní, místní a osobní veřejné služby: lékařské ordinace, rozvoz jídel, food trucky, prevence, přičemž umělá inteligence umožňuje předem předvídat, kam a kdy je třeba tyto Pody umístit podle venkovních akcí nebo individuálních využití.

 

The Urban Collëctif tak reaguje na velké výzvy naší doby a nabízí inovativní a udržitelné řešení městské mobility, které usnadňuje život ve městě.

 

 

 

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 

THE CITROËN SKATE

 • Délka: 260 cm
 • Šířka: 160 cm
 • Výška: 51 cm
 • Maximální rychlost: 25 km/h
 • Recharge automatique par induction

 

SOFITEL EN VOYAGE

 • Délka: 314,50 cm
 • Šířka: 179 cm
 • Výška: 196,30 cm

 

PULLMAN POWER FITNESS

 • Délka: 325 cm
 • Šířka: 160 cm
 • Výška: 182,50 cm

 

JCDECAUX CITY PROVIDER

 • Délka: 300,60 cm
 • Šířka: 165,40 cm
 • Výška: 251,60 cm

Jiný obsah

Přihlaste se k odběru newsletteru.

PŘIHLASTE SE NYNÍ