Записване за бюлетина

Запишете се за бюлетина на Stellantis Communications и бъдете информирани за всички новини.

Декларация за поверителност

Този уебсайт се управлява от името на администратора на марката, която сте избрали ("Дружество").

Моля, прочетете внимателно тази политика, преди да използвате този уебсайт, тъй като тя обяснява как ще обработваме лични данни ("Данните"). Използването на този уебсайт показва, че приемате тази политика.

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

Грижим се за поверителността Ви. Събираме и обработваме различни видове данни чрез този уебсайт. Това включва:

 • Информация, която ни предоставяте, когато заявявате и използвате наши услуги и уебсайта ни, като например имейл адрес
 • Информация, от която се нуждаем, когато съобщавате за проблем с уебсайта ни (данни за сърфиране, като например IP адрес, местоположение - държава - информация за страници, посетени от потребителя в уебсайта, време за достъп на уебсайта, време за навигация на всяка страница, анализ на щраквания от потребителя при преглеждане на уеб страница. Въпреки че Дружеството не събира тази информация, за да я свърже с конкретни потребители, все пак е възможно да се идентифицират тези потребители било то директно чрез тази информация, или чрез използване на друга събрана информация);
 • Информация, събрана чрез бисквитки. Моля, обърнете се към Правила за бисквитки за подробности.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтове на трети страни, достъпни от този уебсайт са под отговорността на третата страна.
Дружеството отхвърля всякаква отговорност по отношение на искания и/или предоставяне на Данни на уебсайтове на трети страни.

Този уебсайт може да съдържа и вградени рамки (iFrames) със съдържание на трети страни. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на трети страни, представено във вградени рамки (iFrames). Информацията представена там е изцяло отговорност на собствениците на тези уебсайтове. Дружеството не контролира или няма отговорност за съдържанието на независими уебсайтове и предоставя това външно съдържание на посетителите си за тяхно удобство. В резултат на това, когато посещавате страница, включваща такова съдържание, може да Ви бъдат представени бисквитки от тези уебсайтове на трети страни. Дружеството не контролира разпространението на тези бисквитки. Моля, проверете правилата за бисквитки на третите страни и декларацията за поверителност за повече информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните Ви ще бъдат обработвани за администриране и изпълнение на заявката Ви и за целите на общата администрация от Дружеството като администратор съгласно приложимото законодателство за защита на данните, както следва:

Данни / Категории данни (задължителните данни са отбелязани със *)

Цели

Правно основание

Съответна идентификация и данни за контакт, ако е приложимо (имейл адрес*)

Изтегляне на медийно съдържание

 

Цели, свързани с изпълнението на договор или свързани със стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор по чл. 6, ал. 1, т. 1 б) Общ регламент за защита на данните (ОРЗД)

Съответна идентификация и данни за контакт, ако е приложимо (име*, фамилия*, имейл адрес*, медия*, длъжност, Име на медията или дружеството, Уебсайт на медията, Видове медии или дружество, Категория)

Абонамент/отписване от абонамент за бюлетин

Съответна идентификация и данни за контакт, ако е приложимо (имейл адрес*)

Осъществяване на връзка и изпълнение на искане.

Информация, събрана чрез бисквитки

Моля, вижте Правилата за бисквитки за подробна информация

Цели, за които сте дали съгласие според чл. 6, ал. 1, т. 1 а) от ОРЗД, освен ако не сте упражнили правото си да оттеглите съгласието си (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД)

Елементите на данните, отбелязани със звездичка (*), са задължителни и са договорно изискване. Следователно, Вие сте длъжни да предоставите данните. В случай, че не предоставите данните, не можем да изпълним искането Ви.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

Данните Ви могат да бъдат обработвани от юридически лица, действащи от името на Дружеството и по силата на специфични договорни задължения, които са разположени в държави-членки на ЕС или в държави извън ЕС.

Разкриваме личните Ви данни за изброените по-долу цели на следните получатели:

Данни

Цели

Получатели

Име, фамилия, имейл адрес, медия, длъжност, Име на медията или дружеството,Уебсайт на медията, Видове медии или дружество, Категория

(когато се предоставят от субекта на данните)

 • Администриране на бюлетина
 • Администриране на изтеглянето на медийно съдържание
 • Осъществяване на връзка и изпълнение на искане.

Данните Ви ще бъдат разкрити на следните компании, както и на съответните им доставчици на информационни услуги, за да се подпомогне администрирането на посочените цели:

 

- PSA Automobiles SA, 2 - 10 Boulevard de l'Europe, 78 3000 Поаси, Франция

 

- FCA ITALY S.p.A. A – c.so Agnelli, 200 – Торино, Италия

 

- така Simple S.r.l Via della Rocca, 20 – Торино, Италия

Данните могат да бъдат разкривани на трети страни, за да се спазят правни задължения, за изпълнение на поръчки на държавни органи или за упражняване правото на Дружеството пред съдебни органи.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

В рамките на договорните си отношения Дружеството може да прехвърля Данните в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително да ги съхранява в бази данни, управлявани от получатели, действащи от името на Дружеството. Управлението на бази данни и обработката на Данни са обвързани с целите на обработването и се извършват в съответствие с приложимото право за защита на данните.

В случай че Данните се прехвърлят извън ЕИП, Дружеството ще използва всички подходящи договорни мерки (напр. Споразумения за обработка на Данни), за да се гарантира адекватна защита на Данните, включително, между които, споразумения, основани на стандартните договорни клаузи, приети от Европейската Комисия, за да се изключи прехвърлянето на лични данни извън ЕИП.

ВРЪЗКИ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Нашият уебсайт включва връзки към социалните мрежи.

За да защитим Данните Ви, докато посещавате уебсайта ни, не използваме разширителни модули на социални мрежи. Вместо това HTML-връзките са вградени в уебсайта, което позволява лесно споделяне на платформите на социалните медии. Вграждането на връзката предотвратява директна връзка с различни мрежови сървъри на социалните медии при отваряне на страница от уебсайта ни. Когато щракнете върху един от бутоните, се отваря прозорец на браузъра и насочва потребителя към съответния уебсайт на доставчика на услуги, на който (след като сте влезли), например, може да се използва бутонът “Харесване” или “Споделяне”. 

За повече информация относно целта и обхвата на обработката на данни и по-нататъшното използване на Данните Ви от доставчика и уебсайтовете им, както и правата Ви и възможни настройки за защита на личните Ви данни, моля, обърнете се към информацията за защита на данните на съответния доставчик на услуги.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Данните обработвани за предоставяне на Услугата ще бъдат съхранявани от Дружеството за срока, който се счита за строго необходим за изпълнението на тези цели. По отношение на Данните, обработвани за предоставяне на Услугата, Дружеството може да продължи да съхранява тези Данни за по-дълъг период, тъй като може да се наложи да се защитят интересите на Дружеството свързани с потенциална отговорност във връзка с предоставянето на Услугата.

ВАШИТЕ ПРАВА

Можете да упражните следните права:

 1. право на достъп означава правото да получите от Дружеството дали Данните Ви се обработват и, когато е приложимо, да получите достъп до тях; 
 2. право на коригиране и право на изтриване означава правото на коригиране на неточни и/или непълни Данни, както и на заличаване на Данни, когато искането е законно;
 3. право на ограничаване на обработването означава правото да се поиска преустановяване на обработването, когато искането е законно;
 4. право на преносимост на данните означава правото на получаване на Данни в структуриран формат, общоприето използван и четим, както и правото на предаване на Данни на други администратори;
 5. право на възражение означава правото на възражение срещу обработването на Данни, когато искането е законно, включително когато Данните се обработват с цел маркетинг или профилиране, ако е приложимо;
 6. право на подаване на жалба до надзорен орган в случай на неправомерно обработване на Данни.

Можете да упражните директнопосочените по-горе права на privacyrights-media@stellantis.com

За да упражните правото си да подадете жалба (чл. 77 от ОРЗД) моля, свържете се със съответния надзорен орган.

ИЗМЕНЕНИЯ

Дружеството си запазва правото частично или изцяло да променя Декларацията за поверителност или просто да актуализира съдържанието и (напр. в резултат на промени в приложимото законодателство). Ще публикуваме всяка актуализация на този сайт. Ето защо трябва периодично да ги преглеждате за промени в Декларацията ни за поверителност.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Моля, вижте по-долу списъка на Дружеството и съответното Длъжностно лице по защита на данните (ДЗД).

 

България

OPEL

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy

dataprotectionofficer@stellantis.com

 

Версия: Септември 2021