Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Stellantis Communications en blijf op de hoogte van het nieuws

04 jun. 2021

World Environment Day 2021 De uitwisseling van visies : Olivier François en Stefano Boeri, in dialoog om de toekomst van steden te herdefiniëren

Hoe kunnen mobiliteit en architectuur samenwerken om de steden van de toekomst te "ontwerpen"? Stefano Boeri - architect, stedebouwkundige en oprichter van Stefano Boeri Architetti - en Olivier Francois, CEO van het merk Fiat en CMO bij Stellantis, kwamen samen in het Vertical Forest (Bosco Verticale) in Milaan als locatie in een poging om deze vraag te beantwoorden

World Environment Day 2021  De uitwisseling van visies : Olivier François en Stefano Boeri,  in dialoog om de toekomst van steden te herdefiniëren

 

  • Hoe kunnen mobiliteit en architectuur samenwerken om de steden van de toekomst te "ontwerpen"? Stefano Boeri - architect, stedebouwkundige en oprichter van Stefano Boeri Architetti - en Olivier Francois, CEO van het merk Fiat en CMO bij Stellantis, kwamen samen in het Vertical Forest (Bosco Verticale) in Milaan als locatie in een poging om deze vraag te beantwoorden
  • Het door Boeri ontworpen Vertical Forest diende als inspiratie voor de utopische stad die in de reclamespot voor de 500 BEV naar voren werd geschoven.
  • De webconferentie kan via de link https://www.youtube.com/watch?v=yEyGNtYOc9Q

 

            

 

Olivier François, CEO van het merk Fiat en CMO bij Stellantis, en architect Stefano Boeri, wiens bureau zich bezighoudt met stedelijke bebossingsprojecten over de hele wereld, waren te gast in een gesprek in het kader van Wereldmilieudag 2021 over de steden van de toekomst. Zij bespraken de thema's stedelijke mobiliteit en duurzame architectuur om steden gezonder en leefbaarder te maken, door de luchtkwaliteit en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Een uitwisseling van waarden die meer dan een jaar geleden begon: in haar visie op een utopische stad, doorkruist door Leonardo DiCaprio in de reclamespot voor de New 500 BEV, liet Fiat zich inspireren door de groene architectuur die Boeri op verschillende locaties in de wereld heeft gecreëerd.

 

Tijdens hun ontmoeting analyseerden François en Boeri de kansen voor een "Nieuwe Renaissance": van foto's van de huidige situatie in de steden tot de aan de gang zijnde veranderingen, via maatschappelijke tendensen en de toenemende belangstelling voor milieukwesties, bespraken ze de noodzaak om dringend actie te ondernemen, en de grote kans om te inspireren en aan te zetten tot verandering.

 

Die inspiratie moet gebaseerd zijn op engagement, op schoonheid, op de zekerheid dat de kwaliteit van de lucht die we inademen moet worden verbeterd en dat de verontreinigingsniveaus in de steden waarin we leven moeten worden verlaagd. De combinatie van architectuur zoals Boeri's Vertical Forest - met zijn 27.000 planten en miljoenen bladeren die bijdragen tot het zuiveren van de lucht door CO2 te absorberen - en auto's zoals de New 500 die emissievrije mobiliteit bieden, kan ongetwijfeld bijdragen tot het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze steden.

 

Olivier François, CEO van het merk Fiat en CMO bij Stellantis: "De beslissing om de New 500 te lanceren - elektrisch en uitsluitend elektrisch - werd eigenlijk vóór Covid-19 genomen. Toen al waren we er ons van bewust dat de wereld geen "compromissen" meer kon verdragen. In feite was de lockdown slechts de laatste van de waarschuwingen die we hebben ontvangen. In die tijd waren we getuige van situaties die tot dan toe ondenkbaar waren geweest, bijvoorbeeld wilde dieren die door de steden zwerfden, het bewijs dat de natuur terugnam wat haar toekwam. En alsof het nog nodig was, werden we eraan herinnerd hoe dringend het is om in actie te komen, om iets te doen voor de planeet Aarde. We hebben een icoon, de 500. Een icoon heeft altijd een doel en de 500 vormt daarop geen uitzondering: in de jaren vijftig opende hij de toegang tot mobiliteit voor iedereen. Vandaag, in dit nieuwe scenario, heeft hij een nieuwe missie - onze missie - om duurzame mobiliteit voor iedereen te creëren. Het is onze plicht om elektrische auto's op de markt te brengen die niet meer kosten dan voertuigen met een verbrandingsmotor, zodra we dat kunnen in overeenstemming met de dalende kosten van hun batterijen. Wij verkennen het terrein van duurzame mobiliteit voor iedereen: dit is ons grootste project. Tussen 2025 en 2030 zal ons productgamma geleidelijk overgaan op uitsluitend elektrische voertuigen. Dit zal een radicale verandering zijn voor Fiat.  Ondertussen, in de nabije toekomst, slechts enkele maanden vanaf nu, ben ik er trots op dat de legendarische baan op het dak van de voormalige Lingotto fabriek in Turijn zal worden omgebouwd tot de grootste hangende tuin van Europa, met meer dan 28.000 planten. Een groots, zinvol en duurzaam project, dat de stad Turijn, onze thuishaven, nieuw leven moet inblazen."

 

Stefano Boeri Architetti, legt uit: "Als we bedenken dat steden niet alleen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van meer dan 70% CO2, een fenomeen dat aan de basis ligt van de opwarming van de aarde, maar ook voor de uitstoot van vervuilende stoffen die de belangrijkste oorzaak zijn van ziekten en sterfte door ademhalingsproblemen, dan is het duidelijk dat steden de eerste plaatsen zijn om in te grijpen met een grondige verandering. De Covid-pandemie heeft ons laten zien hoe kwetsbaar ons leven en ons lichaam kunnen zijn en heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is het milieu en vooral de lucht in de steden waarin wij leven te verbeteren. Bomen absorberen niet alleen CO2, verminderen het energieverbruik en de stadswarmte, vergroten de biodiversiteit van levende soorten en maken steden aantrekkelijker, maar verminderen ook drastisch de vervuiling door fijn stof. Laten we niet vergeten dat planten en bomen het enige middel zijn dat we hebben om de reeds uitgestoten verontreinigende stoffen te absorberen. Ik denk dat het moment is aangebroken om met al onze kracht en middelen een grote campagne op touw te zetten om de vervuilde lucht van onze steden te zuiveren, microdeeltjes van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van onze longen en dat zeker in sommige bijzonder vervuilde stedelijke gebieden de intensiteit van de verspreiding van de COVID 19-besmetting heeft geaccentueerd. We beschikken al over verschillende oplossingen die ons kunnen helpen: bescherming en vergroting van waterabsorberende en groene zones door de aanleg van nieuwe parken en tuinen, in en rond onze steden; omvorming van stadsdaken tot gazons en moestuinen; bevordering van gemeenschappelijke tuinen en stadslandbouw; gebruik van boomwortels om vervuilde bodems te saneren; aanleg van een netwerk van groene corridors om parken, bossen en groene gebouwen met elkaar te verbinden. "

 

In de visie van Fiat zal de populariteit van elektrische mobiliteit toenemen, naarmate meer en meer barrières worden overwonnen. Tijdens de conferentie werd onder meer gesproken over de noodzaak om de toegang tot elektrische auto's te verbeteren door middel van innovatie en nieuwe financiële producten die de toegangsdrempel kunnen verlagen; de noodzaak om het aantal particuliere oplaadpunten in flatgebouwen te verhogen, wat een nieuwe visie op de infrastructuur van de flatgebouwen van de toekomst vereist, maar vooral door bestaande gebouwen aan te passen; de noodzaak om de zichtbaarheid van oplaadpunten in steden te vergroten en de penetratie van snellaadstations te verhogen.

 

Dat vergt een nieuwe kijk op stadsplanning, een uitdaging die de betrokkenheid van een breder scala van belanghebbenden vereist. Dat is de stimulans en de boodschap die Olivier François en Stefano Boeri willen uitdragen als hun bijdrage aan Wereldmilieudag - die elk jaar op 5 juni door de Verenigde Naties wordt gehouden en waarvan de boodschap dit jaar luidt: "TOGETHER WE CAN BE #GENERATIONRESTORATION".

 

Betreffende Stellantis

 

Stellantis is één van 's werelds toonaangevende autobouwers en provider van mobiliteit, geleid door een duidelijke visie: het bieden van bewegingsvrijheid met specifieke, betaalbare en betrouwbare mobiliteitsoplossingen. Naast zijn rijke erfgoed en zijn toonaangevende geografische aanwezigheid beschikt de Groep over belangrijke troeven: duurzame prestaties, een grondige ervaring en een groot aantal medewerkers die over de hele wereld actief zijn. Stellantis zal voortbouwen op haar brede portefeuille van iconische merken, die werden opgericht door visionairs die hen een passie en een competitieve geest bijbrachten die vandaag nog steeds weerklank vinden bij zowel werknemers als klanten. Stellantis streeft ernaar de beste te zijn, niet de grootste, en tegelijk waarde te creëren voor alle belanghebbenden en de gemeenschappen waarin het actief is.

 

Perscontacten Stellantis :

Dominique Fontignies                   PR & Communication Director                        +32 492 343 790

Wim Willems                                  Press Officer                                                      +32 492 343 771

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

SCHRIJF U NU IN